Thursday, 1 June 2017

Hvorfor ble Reformatorene Brent?

J.C Ryle var en Anglikansk biskop i England. Han skrev en kort og interessant bok med tittelen, "Why Were Our Reformers Burned?" Boken er fra 1902.

Ryle minner oss på at Reformatorene betalte med sitt blod for Reformasjonen. Han går gjennom flere av disse historiene. Cranmer, Ridley, Latimer og flere.

Ryle advarte oss om utviklingen. Om dette var tilfellet for over 100 år siden hvor mye mer idag?

Ryle skrev: At the rate we are going, it would never surprise me if within fifty years the crown of England were no longer on a Protestant head, and High Mass were once more celebrated in Westminster Abbey and St. Paul's. The danger, in plain words, is neither more nor less than that of our Church being unprotestantized and going back to Babylon and Egypt. We are in imminent peril of reunion of Rome.


Ryle hadde helt rett med å advare mot utviklingen. Men det tok over dobbelt så tid enn han forventet. Idag er det mye snakk blant Protestanter å forene seg Den Romersk Katolske Kirke. Personlig vil jeg gjerne ha enhet, men dette må aldri skje på en måte som gjør at våre viktige doktriner som Reformatorer døde for blir fjernet. Ja til enhet, men kun med Bibelen som autoritet som rettesnor for liv og lære.

Men alle som har studert DKK vet at denne kirken aldri forandrer seg stort. Det er selvsagt vi som Protestanter som må innrette oss den katolske læren. Dette er intet mindre enn en skremmende utvikling. Det Latinske messen undergraver helse frelsesverket til Jesus idet den ofrer Jesus igjen og igjen for hver messe. Mens Bibelens sier at Jesus verk er fullbrakt. J.C Ryre er en viktig røst som minner oss på at vår viktige arv fra Reformasjonen. Dette er en Bibelsk arv vi aldri må gi opp.No comments:

Post a Comment