Tuesday, 13 June 2017

Hva kan vi lære av Batman?

Batman er min favoritt av alle superhelter. Genialiteten bak den karakteren er ikke enkel å verdsette høyt nok. Batman er ingen postmoderne karakter, men en superhelt som hater ondskap. Jeg vil her dele noen refleksjoner rundt Batman som jeg mener har klare og tydelige Bibelske paralleller. Du finner disse i omtrent alle seriene og filmene som er produsert av Batman.

1. Batman sine foreldre døde når han var ung. Isteden for å hevne seg og gjøre seg til offer valgte han han han å møte ondskap med godhet. Bruce Wayne tar rollen som Batman der han bidrar til at Gotham City blir et tryggere og bedre sted. Han bruker altså sin velstand og ferdigheter til å bidra til et bedre Gotham.

2. Batman dreper aldri. I filmen til Christoper Nolan, "Batman Begins" så står Batman foran Ra's al Ghul som er lederen for League of Assassins. Dette er en hemmelig liga som tar på seg ansvaret å utrydde ondskap fra verden gjennom å utrydde hele byer og sivilisasjoner. Problemet med ligaen som lærer opp Batman er at den har blitt om til ondskapen den prøvde å bekjempe. I dette klippet (her) så kommer dette frem når Batman ikke vil avlive en mann:

Ra's al Ghul sier: "Your compassion is a weakness your enemies will not share."

Batman: "That's why its so important. It separates us from them"

Ligaen har altså blitt om til ondskapen den prøver å bekjempe. Den har blitt en del av problemet den selv prøvde å løse. Batman nekter å ta del i dette. Dette er kanskje den viktigste og mest sentrale verdien Batman har. Han vet at å bekjempe ondskap med ondskap er som å prøve å slanke seg ved å overspise. En kan ikke løse problemet med å bli verre enn problemet enn prøver å løse.

Hvorfor er dette så viktig? Det er viktig fordi veldig mange idag snakker alltid om at visse handlinger ikke skader andre. Men sannheten er at umoralske handlinger ikke bare handler om hvordan de skader andre, men hvordan disse handlingene påvirker oss selv. Vi blir ikke bare det vi spiser, men blir også det vi velger. Onde handlinger skader ikke bare andre men de skader også oss selv. Om vi velger umoral og ondskap så blir vi sakte og sikkert en del av problemet isteden for å bli en del av løsningen. Vi blir onde om vi velger ondskap.

Det er enkelt å rive ned. Det er også enkelt å være ond. Å være god og uselvisk er derimot ikke like enkelt. Dette krever at en daglig kjemper kampen mot ens menneskelige natur. Batmans største frykt er å bli som Jokeren. Jokeren vil ikke drepe Batman, men heller å at Batman skal miste håpet om det gode i mennesket og bli som han. Jokeren vil at Batman skal bli ond. Mens Batman vil begrense ondskapen Jokeren utfører. Det som skiller Jokeren og Batman er at Jokeren for lengst har gitt opp kampen mot sin egen natur. Han slipper ondskap ut. Batman derimot holder den innestengt. Batman slipper kun ut det gode. Batman kjemper altså en dobbel kamp både mot å fysisk begrense Jokerens ondskap i tillegg til å begrense ondskap i seg selv.

I tillegg så vet Batman at han er rik og besitter enorme ferdigheter innenfor mange felt. Han vet at om han blir ond så kan han utføre enorme mengder av ondskap. Det er ekstra viktig for mennesker med mye makt at de bekjemper synden og ondskapen i seg selv ettersom de kan utføre mer skade.

Dette kunne knapt bedre vært mer likt enn den Bibelske forståelsen av synd og ondskap. Bibelen vektlegger ikke først og fremst samfunns strukturer som hoved problemet. Dette er ikke uviktig, men ikke sentralt. Bibelen vektlegger hvordan moral må internaliseres og at kampen mot ondskap er en kamp mot ens egen menneskenatur. En må jobbe hele livet for å stenge inne det onde i menneskenaturen og slippe ut det gode. Dette er en kamp alle mennesker må kjempe daglig.No comments:

Post a Comment