Monday, 19 June 2017

Glemte Doktriner fra Reformasjonen

Jeg har brukt en del på kirkehistorie det siste året. I den siste tiden har jeg prøvd å lest en del om Reformasjonen. En ting jeg har oppdaget er at vi som Protestanter har glemt de Reformatorene mente var de viktigste doktrinene.1. Intellektet er påvirket av synd. Filosof/Teolog Richard Muller er ifølge Scott Oliphint mannen som har lest alt som er relevant i middelalderen med hensyn til filosofi og teologi. Muller har ikke denne posisjonen selv men påpeker det han mener er det viktigste bidraget til Reformasjonen. Muller sier:

"These early reformers statements concerning theological  presuppositions focus, virtually without exception, on the problem of the knowledge of God given the fact not only of human finitude, but also of human sin. The critique leveled by the Reformation at the medieval theologians presuppositions added a soteriological dimension to the epistemological problem. Whereas the medieval doctors had assumed that the fall primarily affected the will and its affections and not the reason and the Reformers assumed also the fallenness of the rational faculty; a generalized and pagan natural theology according to the Reformers was not merely limited to the non saving knowledge of God, it was also bound to idolatry. This view of the problem is the single most important contribution  of the early Reformed writers to the theological prolegomena of orthodox Protestantism."

   Jeremiah 17: 9 Hjertet er mer svikefullt enn noe annet,
          det kan ikke helbredes.
          Hvem kan forstå det?


Romerbrevet 8:7 gjør det tydelig at kjødet er fiendtlig innstilt til Gud, og at det naturlige mennesket ikke kan forstå de åndelige (1 kor 2:14). Om vi forblir i syndene så er vi døde (Efeser 2:1). Filosofiens rolle kan altså ikke bli fullført før fornuften selv blir forløst i Kristus.2. Guds utvelgelse

Luther mente at boken, "Bondage of the Will" og katekismen for barn var de eneste som var verdt å reprodusere av det han skrev. At Gud velger oss var for Luther grunnlaget for Rettferdiggjørelsen av tro og dermed Reformasjonens kanskje aller viktigste doktrine. Gud gjør alt og dermed er det ingen menneskelige handlinger som bidrar til vår frelse. Luther bruker sterke ord for å forsvare denne doktrinen.

En post om viktigheten av denne doktrinen: Her


3. Den Katolske Kirke som Antikrist

 Jeg vet ikke hvem Antikrist er og skal derfor heller ikke peke på DKK som den Antikristen. Spørsmålet er heller om Den Katolske Kirke er en Antikrist. Dette betyr at  Antikristene som kommer (1 John 2:18) er alle systemer som setter seg imot eller isteden for Kristus. Hvem den egentlige Antikrist er vet ingen. Men det er mye som tyder på at DKK
er en av de mange Antikristene. Mange av de største teologene som ble mektig brukt av Gud mente derimot at DKK er Antikrist.

 Les mer om dette: HerAlle disse tre doktrinene som var sentrale i Reformasjonen er idag av veldig mange kirker glemt og aldri nevnt. Bør vi være overrasket at kirken i Vesten går tilbake til hedenskap og lar seg mer påvirke av kulturen enn de utfordrer den? Utvilsomt ikke. Bibelsk doktrine var grunnleggende for Reformasjonens suksess. Vi trenger utvilsomt en ny Luther som kaller og preker Reformasjon.


- 2 Kongebok kapittel 22 er et eksempel i GT der kong Josiah prøve på reform av Israel.


No comments:

Post a Comment