Friday, 30 June 2017

Fryktens Makt

Vedbjørn Selbekk er et stort forbilde for alle som elsker ytringsfriheten. Selv er jeg av den oppfatningen av ytringsfriheten bør forsvares til nesten enhver pris. Få har fremmet dette prinsippet bedre enn Vedbjørn Selbekk som i sin bok forteller sin historie og om sin kamp mot Islamismens forsøk på å kneble ytringsfriheten. Boken er velskrevet og lettlest. Selbekk har gjort en god jobb med å formidle viktige sannheter på en underholdende måte der han vever disse viktige påminnelsene inn i sin historie og erfaringer.

Noen interessante fakta fra boken om Norge og blasfemi:

Christian forskriver 5.s norske lov fra 1688 dødsstraff for gudebestpottelse. Kristiansand-gutten Anders Suhm er den eneste som er dømt til døden for blasfemi i Norge. Dødsdommen ble avsagt i 1739 og gjaldt blasfemiske skriverier og forsøk på å tenne på en kirke. 18åringen stakk av og slapp derfor unna straffen. Den nye kriminal lovgivningen på 18 tallet senket straffen betydelig. Den var ment å verne troendes følelser. Hasn Jæger ble dømt for blasfemi i 1860 og fikk 60 dagers fengsel. Den siste som ble dømt for blasfemi i Norge var Arnfred Olsen i 1912. Han fikk 10 kroner i bot. Den siste blasfemisaken i Norge var mot forfatteren Arnulf Øverland. Han var kjent for foredraget, "Kristendommen, den tiende landeplage" 21 Januar 1933. Menighetsfakultetes professor Ole Hallesby ledet angrepet. Øverland forsvarer seg selv i retten og vinner saken. Grunnloven er over blasfemi paragrafen ettersom dette var etter 1814. I etterkant av dette har blasfemiparagrafen fungert som en sovende paragraf med symbol effekt, men uten noen virkning.

Årsaken til dette er interessant og relevant er at ingen i Norge har altså i hele sin historie blitt avlivet som et resultat av blasfemi. Saken derimot en helt annen sak i Islamske land den dag idag. Å snakke negativt om Muhammed kan koste deg livet i mange av Muslimske land. Men ikke bare i Midtøsten. Selbekk fikk merke det på kroppen at også i Norge er en lenger trygg for ytre seg fritt om Muhammed.

Disse to eksemplene forteller oss forskjellen på Islam og Kristendom. Ytringsfriheten er totalt konsekvent og vokste utav land der det Kristne livssynet har hatt historisk innflytelse. I Islamske land er ytringsfriheten nærmest ikke eksisterende. Årsaken til dette er veldig enkel. Jesus argumenterte for for å overbevise sine mostandere, mens Muhammed drepte den som motsa han. Forskjellen på Vesten og Midtøsten er forskjellen på Jesus og Muhammed i både liv og lære.

Selbekk gjør en god jobb med å formidle at problemet faktisk ligger i Islam sin lære som er basert på Koranen og livet til Muhammed. Han betalte en dyr pris etter karikaturstriden der han måtte ha sikkerhetsvakter døgnet rundt. Dette er en viktig påminnelse til oss alle at frihet er aldri fri. Den koster at hver enkelt av oss deltar i debatten og bidrar med det vi har for å forsvare det frie ord. Dette er Selbekk sitt budskap i boken. La ikke frykten få makt over oss. Om vi har gjort det så har vi allerede tapt.

Boken bør leses av alle som er glad i ytringfriheten.No comments:

Post a Comment