Tuesday, 20 June 2017

En Smak av Den totalitære Kultur Marxismen

Jeg har skrevet om advart om kultur Marxismen i lengre tid. Det virker som svært få i Norge tar denne trusselen på alvor. Kultur Marxismen er vår tids mest farlige ideologi. Den er en større trussel enn radikal Islam fordi den har mye større innflytelse. Nå har Canada forandret loven slik at du kan få bot eller fengslet for å ikke bruke det rette kjønns pronoun på en person ettersom hva den personen identifiserer seg som. Med andre ord så kan du bli bøtelagt for å kalle menn for menn og kvinner for kvinner. Biologiske realiteter betyr ingenting, men selv identifisering og følelser er det som definerer virkeligheten.

Artikkelen: Canadians could be jailed or fined for using incorrect Gender Pronouns 


Her har du en smakebit på hva vi har i vente. Det vi ser i Canada kommer også til oss raskere enn vi aner i dagens globale verden. Kultur Marxismen er en utvidelse av tradisjonell Marxisme. Marxismen har historisk kun produsert tyranni alle steder den har blitt prøvd. Canada sin lov forandring viser det alle som har studert Marxismens historie vet. At Marxismen alltid produserer totalitære samfunn. Siste århundre drepte den ikke mindre enn 100 millioner mennesker. Staten forfulgte og drepte med loven i sin hånd. Vi har lært lite av historien. Canada viser oss her en smakebit over hva fremtiden kan bringe om vi ikke kjemper kampen mot denne destruktive ideologien.

Løsningen er å returene til Jesus budskap. Jødisk-Kristne verdier og spesielt de ti bud er bærebjelken som forsvarer oss mot tyranniet. I tillegg må vi returnere til grunnleggende opplysnings verdier som gir oss grunnleggende frihet.
Kultur Marxismen: Her

- Fra Marxisme til Kultur Marxisme

- Kultur Marxismen og ødeleggelsen av Familien

No comments:

Post a comment