Friday, 9 June 2017

En meget god bok om Luther's Bidrag

I denne boken har Alvin J. Schmidt samlet sammen Lutherdommen sitt bidrag til kirken gjennom Reformasjonen. Selv er jeg ikke medlem av en Luthersk kirke, men er likevel takknemlig for dette bidraget som har bidratt til å forme oss alle og verden vi lever i. 500 år etter Luther velger mange av dagens Lutherske og andre kirker å reverse Reformasjonen. Denne boken er viktig steg tilbake for å se hva Luther sitt bidrag var.

Boken anbefales for alle protestanter ettersom vi går mot en tid der Luthersk profetiske ånd og kallet til reformasjon og omvendelse er mer nødvendig enn noen gang.


No comments:

Post a comment