Monday, 19 June 2017

Bondage of the Will by Martin Luther

Hva var Luther's viktigste bok? Svaret finner du hos Luther selv som mente at hans lille katekisme for barn og boken, "Bondage of the Will" var de eneste som var verdt å reproduseres. Begge disse anbefales.

Bondage of the Will handler om utvelgelse og at det er Gud som velger oss isteden for at vi velger Gud. Dette var ifølge Luther hjertet i Reformasjonen og kanskje den viktigste doktrinen som var grunnlaget for alt annet. Luther mente at rettferdiggjørelse av tro alene faktisk var et resultat av at Gud velger.

Boken er et svar fra Luther til den lærde humanisten Erasmus. Erasmus hadde støttet Luther sitt arbeid, men var altså kritisk til Luthers syn på fri vilje. En kan gjerne si at Erasmus var opptatt av en moralsk reformasjon, mens Luther ville reformere teologien.

Debatten mellom disse to gigantene er legendarisk. Har vi fri vilje og dermed ansvar for vår egen frelse? Eller er det Gud som velger oss 100% der vår vilje ikke kan velge Gud uten at Gud velger oss? Debatten skiller Katolikker og Protestanter til den dag idag. Luther ville tilbake til Bibelen og de tidlige kirkefedre. Augustine var den først store teologen som hadde et lignende syn som Luther. Erasmus ville opprettholde den katolske tradisjonen slik den utviklet seg i middel alderen. Mens Luther ville tilbake til Bibelen og de tidlige kirkefedrene.

Det er viktig å huske at kampen ikke at om Katolikker følger tradisjonen mens Protestanter følger Bibelen. Ting er mer komplisert enn så. Gjennom kirkehistorien finner en variasjon over tradisjonen. En kan gjerne si at den tradisjonen konsekvent med Bibelen vant over tradisjonen som gikk imot Bibelens budskap.

B.B Warfield: For the Reformation, inwardly considered, was just the ultimate triumph of Augustine's doctrine of grace over Augustine's doctrine of the Church.

J.I Packer og O.R Johnston sier om boken:

- The Bondage of the Will is the greatest piece of theological writing that ever came from Luthers pen.

- The Bondage of the Will, on the othe

r hand, is a major treatment of what Luther saw as the very heart of the gospel.

- Luther, on the other hand, held that doctrines were essential to, and constitutive of, the Christian religion, and that the doctrine of the bondage of the will in particular was the corner-stone of the gospel and the very foundation of faith.

- Historically, it is a simple matter of fact that Martin Luther and John Calvin, and, for that matter, Ulrich Zwingli, Martin Bucer, and all the leading Protestant theologians of the first epoch of the Reformation, stood precisely on the same ground here.

- To the Reformers, the crucial question was not simply, whether God justifies believers without works of the law. It was the broader question, whether sinners are wholly helpless in their sin, and whether God is to be thought of as saving them by free unconditional, invincible grace, not only justifying them for Christ's sake when they come to faith, but also raising them from the death of sin by his quickening Spirit in order to bring them to faith. Here was the crucial issue: Whether God is the author, not merely of justification, but also of faith; whether, in the last analysis, Christianity is a religion of utter reliance on God for salvation and all things necessary to it, or of self-reliance and self effort. Justification by faith only is a truth that needs interpretation. The principle of sola fide is not rightly understood till it is seen as anchored in the broader principle of sola gratia. What is the source and status of faith? Is it the God-given means whereby the God-given justification is received, or is it a condition of justification which it is left to man to fulfill? Is it a part of God's gift of salvation, or is it man's own contribution of salvation? Is our salvation wholly of God, or does it ultimately depend on something that we do for ourselves?
Luther sier:

- You alone, 'he tells Erasmus have attacked the real thing, that is, the essential issue."

- What else do you here plead for, but that the words of God may thus depend on, and stand or fall by, the will and authority of men? But Scripture says the opposite, that all things stand or fall by the will and authority of God, and that all the earth keeps silence before the face of the Lord.

- Because we have now taken God's grace away from it, and what the grace of God does not do is not good. Hence it follows that free-will without God's grace is not free at all, but is the permanent prisoner and bond-sslave of evil, since it cannot turn itself to good.


Det trist at denne doktrinen idag blir demonisert til tross for at den har sterkt grunnlag i Bibelen og var noe de fleste Reformatorer var overbevist om. Ignoreringen av denne doktrinen gir mindre ære til Gud og gjør oss mer mottakelig alle mulige lærer (inkludert Romersk Katolsk lære) som klart strider mot Bibelens budskap. En avvisning av denne læren er å ikke gi Gud full ære for frelsesverket der vi gir mer ære til mennesket.


Relevante poster

- Evangelikansk UtvandringNo comments:

Post a Comment