Thursday, 8 June 2017

Bernie Sanders viser hvor tolerant han er

Denne videoen bør sees av alle som var overbevist om at Sanders var en moderat og tolerant kandidat i det Amerikanske president valget. Her angriper han en Kristen potensiell budsjett direktør fordi han tror det Bibelen lærer om frelse. Det interessante er at Muslimer og Kristne faktisk mener omtrent presist det samme om hverandre med hensyn til frelse og fortapelse. Det er uklart hvorfor dette skulle ha noen som helst betydning for en jobb som budsjett direktør. Usa har vært verdens mest tolerante land historisk og har ikke krevd religiøse krav for å være politiker. Sanders derimot finner det problematisk at mannen i videoen har feil doktrine om den Bibelske frelsen. Slike spørsmål hadde aldri blitt spurt om kandidaten hadde ikke hadde vært Kristen. Toleransens viser sitt sanne ansikt.

Bernie Sanders bekrefter her det jeg skrev tidligere: Her. Nemlig at han ikke er spesielt begeistret for religiøs frihet. Hvorfor støtte den religiøse friheten når du isteden kan kneble folk? Det er mye mer effektivt enn å faktisk overbevise folk med argumenter.

Ifølge en artikkel fra Gospel Coalition: Article VI of the US Constitution forbids what Bernie Sanders is doing, declaring that “no religious Test shall ever be required as a Qualification to any Office or public Trust under the United States.” (her)

Kanskje vi ikke skal være overrasket over slike handlinger fra en mann som viser stor begeistring for massemorderen Fidel Castro: Her

Videoen: Her

No comments:

Post a comment