Thursday, 29 June 2017

Anbefalt Bok: Terrorens Rike

Boken nedenfor er en av de beste bøkene jeg har lest på norsk. Den var enormt reflektert, velskrevet og lærerik. Om du vil forstå terrorisme og Islam så er dette boken du må lese. Wibye gjør en fantastisk jobb med å forklare historien, ideologien og løsninger på Islam og terror. Ettersom som han selv bodde i Saudia Arabia i flere år så sitter han på kunnskap og erfaringer som de fleste ikke har.

Wibye påpeker at Wahabismen på 1700 tallet radikaliserte Islam på grunn av prekingen til Muhammad ibn Abd Al-Wahab. En kombinasjon av politiske allianser og et oljeeventyr gjorde at Saudia Arabia's radikale tolkning av Islam fikk spre seg utover hele verden. Dette er årsaken til at Islam fikk en arabisk vinter isteden for en vår. Boken tar deg gjennom historien og forklarer hvorfor ting ble slik de ble på en tydelig og lettfattelig måte.


Til tross for at denne boken var meget bra og bør leses av alle så var det også noen deler jeg var uenig med. Forfatteren virker til å tro at Islam trenger å temmes av sekulære krefter slik som Kristendommen visstnok ble. Opplysnings verdier og Kristendommen har ofte gått svært godt overens og utfylt hverandre perfekt. Intet land har historisk tatt Protestantismen mer på alvor enn Usa og dette er også landet som har vært fremst på teknologi, vitenskap og utvikling. Middel alderen var en storhets tid for teknologisk utvikling, universitetet ble opprettet i høymiddelalderen og den vitenskapelige utviklingen ble fremdrevet av Kristne både før og etter Reformasjonen. Rommet for det sekulære går helt tilbake til Jesus som sier at en må gi til keiseren det keiseren er og til Gud det Gud er. Augustine skilte mellom stat og kirke i Gudsstaten. Luther var den som gav mer autoritet til de sekulære og kirken spilte en viktig rolle i drive frem det demokratiske samfunn. (Du finner mer om dette under oversikt og under Bibelens bidrag til verden). Den negative holdningen til all religion som boken virker å fremme er uheldig ettersom alle religioner ikke er like.

Løsningene om å bruke politiske midler for å stoppe spredningen av radikal Islam tror jeg kan hjelpe, men vil bare være en midlertidlig løsning. På sikt vil de være et bedre altarnativ for radikale Muslimer å søke Jesus. Alt de søker i Muhammed vil de finne i Jesus. Her har kirken en viktig oppgave med å bringe evangeliet til Muslimer.

Jeg er også mindre optimistisk enn forfatteren ettersom jeg mener vi ikke ser noen tegn på at Islam er i ferd med å bli mer moderat. Mer om dette: Her. Du klarer ikke å overbevise så mange Muslimer om den radikale tolkningen til Wahabismen uten at dette faktisk har grunnlag i Koranen og livet til Muhammed. De radikale Islamistene er store Islamske teologer som har brukt et helt liv på å studere Islam. Flere har også doktorgrader i Islam. Det er ikke fullt så enkelt at penger og ekstremisme styrer utviklingen. Men at drivkraften faktisk ligger i at denne formen for Islam faktisk er en god tolkning av Koranen og livet til Muhammed. Dette er i retning av konklusjonen til de lærde tidligere Muslimene Mark Gabriel og Nabeel Quershi.

Jeg stiller meg mer på lik linje med Gabriel og Quershi som ble som ble så opprørt av å granske orginal kildene idet de så at de radikale bevegelsene tolket Islam korrekt at de heller konverterte til Kristendommen.


Et ja til Jesus er også et ja til grunnleggende opplysnings verdier som alle Kristne støtter. De er også ja til skille mellom stat og kirke som institusjon. Det er også ja til en frelser som prekte kjærlighet og fred og ikke krig og hat. En kan si seg enig med ateisten Richard Dawkins at Kristendommen faktisk kan ha fungert som et forsvar mot Islam (Her).

Om vi skal tro Oxford professoren Alister McGrath i sin bok, "Twilight of Atheism" så vil fremtiden bli religiøs ettersom det er ateismen som dør ut. Ettersom Muslimer ikke blir mer moderate enn sine foreldre men mer radikale så ser vi ingen tegn til at ateisme og materialisme skal vinne de over. Sekularisme er heller en av de sterkeste bidragsyterne til at Muslimer blir radikale. Mer om dette: Her.

Om mennesket i fremtiden uansett vil være religiøst så er utvilsomt Jesus et bedre altarnativ enn Muhammed.


Boken anbefales sterkt for alle som ønsker å bli informert. Wibye har skrevet en av de aller beste bøkene om Islam som jeg har lest på norsk.

No comments:

Post a Comment