Monday, 15 May 2017

En Kirke som har alt utenom det Bibelske evangeliet

William Booth traff blinken med sine sitater. Dette sitatet er profetisk og en veldig presis beskrivelse av det som skjer i dagens kirke.


No comments:

Post a comment