Friday, 19 May 2017

Sosial Rettferdighet og Kirken

Ronald H. Nash er en meget god formidler som sitter på store kunnskaper om mange emner. Denne boken nedenfor var veldig god og anbefales sterkt for alle som vil forstå Bibelen og økonomi. Nash mener at Kristne bør være forsiktige før de bruker Bibelen for å støtte visse økonomiske modeller.

Han sier at Bibelen tydelig vektlegger at vi må hjelpe de fattige og undertrykte. Her er alle enige. Men Bibelen gir oss ikke noe tydelig anvendelse hvordan dette kan gjøres effektivt. En bør altså preke prinsippet (tolkningen) men bør overlate anvendelsen til mennesker med store kunnskaper om økonomi og historie for å se hvordan fattige faktisk kan hjelpes effektivt (anvendelse). Predikanter som preker et fritt marked utifra Bibelen leser sitt syn inn i teksten. Også teologer som preker at frigjørings teologi som er en blanding av Marx og Jesus misbruker ofte Bibelske tekster for å støtte egne politiske syn som de leser inn i teksten.

Tidligere biskop Tor B. Jørgensen sier her feks at skattene må økes for å fjerne ulikhet. Jørgensen kan sikkert sin Bibel, men virker ikke til å ha greie på økonomi. Han bør preke prinsippet og overlate det til kompentente mennesker som forstår økonomi godt til hvordan dette skal settes ut i praksis. (Her)


Ronald Nash begår ikke samme feilen til tross for at han forstår økonomi og teologi bedre enn folk flest. Han argumenterer for et fritt markede og bruker filosofiske og historiske argumenter altså ikke Bibelske. Personlig mener jeg Bibelen beskytter privat eiendom (2 Mos kap 20), men gir oss ikke konkrete svar hva skattenivået bør være. Her må vi argumentere utifra hva som faktisk har hjulpet fattige ut av fattigdom. Målet må aldri være å hjelpe fattige i fattigdom, men å hjelpe dem utav fattigdom. Argumenter for å hjelpe fattige som favoriserer statlig innblanding må alltid vektlegge fordeling av muligheter og ikke fordeling av velferd. Alle bør ha samme muligheter, men ikke samme resultat. Det er altså mulig å hente det beste fra det frie markedet samtidig som en gir rom for fordeling.

Interessant også er det at svært mange som tiltrekkes av denne frigjørings teologien som blander sammen Jesus og Marx er stort sett liberale teologer. Den verdens kjente økonomen og nobel pris vinneren Frederick Hayek var overrasket over at så mange prester/pastorer var tiltrukket av disse ideene. Han sier om dem, "Who, while increasing losing their faith in a supernatural revelation, appear  to have sought refuge and consolation in a new 'social' religion which substitute a temporal for a celestial promise of justice, and who hope that they can thus continue striving to do good." (page 69 i boken)

Nash nevner i boken at mange teologisk liberale Kristne organisasjoner har støttet sosial rettferdighet til terrorist grupperinger i Afrika og Latin Amerika. En kan bare tenke her i Norge der Kristne organisasjoner har foreslått boikott av velfungerende demokratiske Israel, mens de støtter terrorist organisasjonen Hamas.

Det er svært interessant at denne frigjørings teologien først og fremst påvirker de liberale og ikke i like stor grad de teologisk konservative som har et høyt Bibelsyn. Hayek virker til å være inne på noe. De som mister troen på Bibelen erstatter denne troen med et annet innhold. Det Kristne skallet er der, men fullt opp med sekulært innhold. Kanskje intet sjokk at nettopp Sturla Stålesett som var leder for Åpen Folkekirke tok sin doktorgrad i frigjørings teologi og virker til å favorisere et evangeliet der Marx og Jesus er blandet sammen.

Konklusjonen her er likevel veldig enkel:

1. Tolkning av Bibelen: Alle Kristne bør støtte fattige og hjelpe det undertrykte. Her bør alle være 100% enige. Alle predikanter må preke dette prinsippet.

2. Anvendelse: Hvordan hjelper en fattige? Hvilke økonomiske løsninger har faktisk hjulpet fattige utav fattigdom og gjør dem uavhengige av staten? Her skal vi være svært forsiktige å bruke Bibelen som ikke nødvendigvis favoriserer fritt markede eller sosialisme. Historien og filosofien derimot gir oss gode svar på hva som faktisk fungerer. Dette er noe teologer ikke bør kommentere uten at de faktisk forstår økonomi like godt som de forstår teologi. All sannhet er Guds sannhet. Løsninger som hjelper fattige er de løsningene som bør anvendes. Det handler ikke om verden bør være, men hvordan den faktisk er og hva som fungerer.


Vi bør alltid ha som mål å hjelpe mennesker utav fattigdom og ikke hjelpe mennesker i fattigdom. Stabile familier, ekteskap og skaping av arbeidsplasser er andre sentrale bærebjelker for positiv utvikling.


Relevante poster

- Kristendommen og Liberal teologien er to ulike religioner

No comments:

Post a Comment