Friday, 12 May 2017

LO hater ikke ondskap, men ulikhet

Israel fikk støtte av den politiske venstresiden helt frem til 1967 etter 6 dagers krigen. Nå var Israel ikke lenger underdog, men utviklet en mektig og et velfungerende land. I artikkelen nedenfor så påpeker Vedbjørn Selbekk at LO ikke boikotter Islams brutaliteter som pågår over hele Midtøsten, men det velfungerende demokratiske Israel.Spørsmålet er hvorfor? Hvordan kan det ha seg at Israel som er fremst på nesten alle type rettigheter likevel blir fordømt, mens regimer som dreper vantro, homofile og undertrykker kvinner får åpen støtte?

Dette spørsmålet har jeg svart på i denne posten: Den som Elsker Herren skal hate ondskap

For å oppsummere kort fra posten: Det er svært beklagelig at altfor mye av Vestens tenkning er preget av klasse, kjønn og rase. (Her) Dette er kultur Marxistiske dogmer (her) som er utbredt i Vesten. Isteden for å vurdere mennesker utifra deres handlinger så vurderer mennesker i Vesten andre etter kjønn, rase og klasse. Mange idag hater ikke ondskap men ulikhet. Bibelen begynner i motsatt rekkefølge. Ondskap leder til ulikhet, mens ulikhet er ikke roten til ondskap. Vi skal altså først og fremst hate ondskap.


Svaret her er veldig enkelt. LO hater ikke ondskap, men ulikhet. Dette er klassisk i Marxistisk tenkning og enda vanligere hos Kultur Marxister. Underdogen skal alltid favoriseres uavhengig av om de sprenger mødre og små jenter på busser. Det eneste som er av betydning er hvem som har minst både med hensyn til politisk og økonomisk makt.

Dette er en for likhetstyranni som gjør intelligente mennesker blinde fordi de er så sterkt drevet av egen ideologi at det mister sitt ideologiske gangsyn. De nekter å ta innover seg at også andre faktorer enn det materielle er med å avgjør menneskers handlinger. For å si det på en annen måte. Det er korrupsjon som skaper fattigdom og ikke fattigdom som skaper korrupsjon.

Løsningen som LO burde praktisert er enkel: Hat ondskap før ulikhet. Noen ganger er ondskap praktisert av rike, fattige, homofile, heterofile, kvinner, menn, transgender, svarte eller hvite. Hat ondskapen uansett hvem som praktiserer den. La oss behandle alle mennesker likt og ikke unnskylde ondskap.
- Det som LO ikke vil boikotte No comments:

Post a comment