Tuesday, 2 May 2017

Livssyn og Kultur: Jødedom, Protestantisme og andre Religioner

La meg klargjøre før jeg går inn i posten at jeg har også mye kritikk av dagens Protestantisme og mener på ingen måte at den er uten feil. Jeg tar derimot utgangspunkt i de siste hundre årene basert på historien. Dagens Protestantismen er svekket og trenger reformeres. Resultatene jeg henviser til forblir derimot de samme ettersom dette er historisk.

Ingen slår Jødene når det kommer til nobel priser. De er 0,2 % av verdens befolkning og vinner likevel rundt 20% av verdens nobel priser. Etter Jødene så er det Protestanter som har vunnet mest. Siden 1901 så har 881 individer vunnet nobel priser. I løpet av 100 år så har 65,4% av Nobel pris vinnerne identifisert seg som Kristne med hensyn til religiøs preferanse. Kristne har vunnet 78% av alle nobel freds prisene, 72,5% av prisene i kjemi, 65,3% av prisene i fysikk, 62% av prisene i medisin,  54% i økonomi og 49,5% i litteratur.

Blant disse gruppene finner du Katolikker, Ortodokse og Protestanter. Blant 654 vinnere så identifiserte 31,9% seg som Protestanter, 20% var Kristne (uten noe spesielt kirke samfunn). 11,6% identifiserte seg som katolikker og 1,6% som Ortodokse. Kristne er 33,2% av verdens befolkning og vant 65,4 % av alle nobel prisene fra år 1901-2000.

Sammenlign dette med Islamske land. Muslimer har vunnet 12 priser og bare tre innen vitenskap og medisin. Dette til tross for at det finnes 1,6 milliard Muslimer. De totale nummeret av bøker oversatt til Arabisk de siste 1000 årene er mindre enn de som ble oversatt til Spansk på ett år. Hellas med en befolkning på mindre enn 11 millioner oversetter fem ganger mer bøker til Gresk enn 22 Arabiske land kombinert.

Sammenlign dette med Israel som bare har 8,4 millioner mennesker. I 2015 så gav US Patent Office Israel 3,804 patenter til Israel sine borgere. Egypt som har 91,5 millioner mennesker sikret seg 30 patenter. Indonesia som verdens største Muslimske nasjon har 257 millioner mennesker, men fikk 21 patenter. Pakistan har 188 millioner og sikret seg 12 patenter.

Det er også interessant at olje rikdommen i Midtøsten var ikke et Islamsk funn på grunn av manglende teknologi. England og Usa var de som fant og båret etter olje. Det var denne teknologien som ble gjort tilgjengelig for oljerikdommen til Muslimske land.

Adonis (kandidat for Nobel Pris i litteratur) som selv er Araber og av med en Islamsk bakgrunn sier, "If I look at Arabs, with all their resources and great capacities, and I compare what they have achieved over the past century with what others have achieved in that period, I would have to say that Arabs are in a phase of extinction, in the sense that we have no creative presence in the world."

Disse tallene lyver ikke. Noen kulturer produserer bedre resultater enn andre . Dette har ingenting med rase å gjøre, men årsaken er livssyn, kultur og verdier. Jødedommen, Kristendommen og spesielt Protestantismen har skapt mye bedre samfunn enn Islam på grunn av det Bibelske livssynet.

En kan også legge til Singapore, Taiwan og Japan har veldig gode land uten stor Kristen innflytelse. Men merk at også her kom ikke moderniseringen innenfra, men utenfra. (Jews, Confucians og Protestants av Lawerence E. Harrison anbefales for mer om dette). HerKilder: Her

- Sitatet av Adonis er tatt fra, "The Closing of the Muslim Mind" ( Loc 2569 Kindle)

- Du finner også mange kilder i Still the Best Hope av Dennis PragerNo comments:

Post a Comment