Wednesday, 31 May 2017

Leder alle veier til Roma eller Antikrist?

Idag er mange Protestanter blitt begeistret for den Romersk Katolske Kirke. Vi er på vei mot en økumenisk bevegelse som kan lede til en form for institusjonell enhet i fremtiden. Jeg er selvsagt ikke imot enhet så lenge den enheten er basert på sannheten i Guds ord. Men min personlige erfaring med katolikker er at enhet alltid innebærer at vi som er Protestanter alltid må oppgi den Bibelske læren for å underordne oss Roma. Et godt eksempel på dette finner du: Her.

Boken nedenfor er en bok som tar for seg denne bevegelsen og gir stor innsikt i hva som skjer. Jeg er ikke enig med alt, men synes boken var veldig god og lærerik. 

Jeg vil dele noen sitater fra boken som kan viktige påminnelse på hva Reformatorene og mange helt frem til senere tid har ment om Den Romersk Katolske Kirke. Om du er enig eller uenig er opp til deg. Gransk Skriftene selv for å sjekke opp om dette stemmer. Uansett er det interessant at såpass mange ekstremt lærde og intelligente mennesker som ble så sterkt brukt av Gud skulle ta feil angående så sentrale ting. Ha også i minne at mange av de som holdt synet nedenfor kunne både lese hebraisk, gresk og latin. Mange var Reformatorer og Puritans. De kunne Bibelen mye bedre enn de fleste som lever idag.


Fra boken:

- Iain Murray fra boken, "The Puritan Hope" describes the Reformers as 'unanimous in their belief that the papal system s both the man of sin and the Babylonian whore of which Scripture forewarns. Rome was the great antichrist, and so firmly did this belief become established that it was not until the nineteenth century the it was seriously questioned by evangelicals. (Iain Murray: The Puritan Hope, Banner of Truth)

- Ralph Woodrow reminds us: The just shall live by faith, not by the works of Romanism and the Papacy is the antichrist of Scripture. It was a message for Christ and against antichrist. The entire Reformation rests on this twofold testimony. (page 195)

- John Wycliffe asked, 'why is it necessary in unbelief to look for another antichrist? In the seventh chapter of Daniel, antichrist is forcefully described by a horn arising in the time of the fourth kingdom wearing out the saints of the most high.' (Leroy Froom-The Prophetic Faith of Our Fathers)


- Wycliffe, Tyndall, Luther, calvin, Cranmer; in the seventeenth century Bunyan, the translators of the King James Bible and the men who published the Westminster and Baptist Confessions of Faith; Sir Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards; and more recently Spurgeon, Bishop J.C Ryle and Dr. Martyn Lloyd Jones; these men among countless others all saw the office of the Papacy as the antichrist, that is substituting for Christ., the new face of the old paganism that is Mystery Babylon in the Bible. (page 198)

- Martin Lloyd Jones sa til sin forsamling i Westminster Chapel: I remind you that the Protestant Reformers were not just bigoted zealot or fools. Their eyes were opened by the Holy Spirit; Luther, Calvin, Knox, all of them. They saw this horrible monstrosity depicted in the Bible and the warning against it. At the risk of even losing their lives they stood up and protested. They confronted Rome,... The Roman Catholic Church is a counterfeit , sham, it represents prostitution of the worst and most diabolical kind. It is indeed a form of the antichrist' it is to be rejected and denounced, but, above all, it is to be countered. And there is only one thing that can counter it and that is a Biblical, doctrinal Christianity. A Christianity that merely preaches "Come to Christ" or "Come to Jesus" cannot stand before Rome. Probably what will do ultimately, will be to add to the numbers of belonging to Rome. People who hold evangelical campaigns say, "Are you Roman Catholics? go back to your church, " are denying New Testament teaching. We must warn them'. (Bible League Quarterly October/December 1981)

- 1646 Westminster Confession of Faith: There is no other head of the Church but the Lord Jesus Christ. Nor can the Pope of Rome, in any sense, be head thereof; but is that Antichrist, that man of sin, and son of perdition, that exalts himself, in the church, against Christ and that is called God (25:6)

Det anbefales å studere Daniel 7, 2 Thess 2 og Johannes Åpenbaring kap 17 spesielt. 

Det er interessant å observere at etter at vi har glemt mye av Reformasjonen så går vi også mot en økumenisk enhet. Rettferdiggjørelse av tro og at DKK regimet var Antichrist var sentrale søyler i Reformasjonen og årsaken til dens suksess. Misforstod alle Reformatorene både i og etter Reformasjonen Bibelen i over 400 år? Er vi ikke blitt klartenkte og opplyste før i senere tid? Eller bør vi gå tilbake og granske Skriftene for å se om Reformatorene var inne på noe? Mange av dem var villige til å ofre egne liv for disse tolkningene. Mens vi idag knapt er villige til å leve for våre tolkninger. Uansett om du er uenig eller enig så bør du ta deg tid til å høre de ulike perspektivene. 

Anbefaler denne leksjonen om du vil lære mer: Her. Jeg er uenig med Walter Veith i flere ting, men synes denne første leksjonene spesielt var lærerik. Om du er uenig så tar ingen skade av å høre et annet perspektiv enn en er vant med.

 Denne leksjonen anbefales også: Her
No comments:

Post a Comment