Monday, 15 May 2017

Kirken bør bruke tros bekjennelser

Vi lever i en tid med sterk forakt for historie og det gamle. Holdningen idag er ofte at vi har lite å lære av historien. Raske teknologiske nyvinninger gjør at en lett glemmer viktigheten av hva som produserte disse nyvinningene. Dagens holdning gjør at tros bekjennelser i kirken er blitt sjeldnere.

Selv har jeg vært fiendtlig til trosbekjennelser helt frem til i senere år. Det var når jeg begynte å studere mer kirkehistorie jeg begynte å se viktigheten av dette.

Noen grunner til å bruke trosbekjennelser

1. Alle har bekjennelser. Forskjellen er at noen skriver dem ned. En bekjennelse som er skrevet ned er en bekjennelse som kan kritiseres og diskuteres. Dette hjelper å holde folk ansvarlige for læren. Trosbekjennelsen binder den som underviser og preker Guds ord og forhindrer han i å preke vranglære.

2. Gjennom nesten hele kirkehistorien frem til moderne tid har kirken brukt tros bekjennelser av ulike slag for å beskytte seg mot vranglærer. Uten trosbekjennelser så hadde kirken etter all sannsynlighet tapt sin lære (spesielt GT) til gnostikerne.

3. Trosbekjennelser hjelper å holde enhet i kirken ettersom spesielt de som underviser er på samme plan teologisk og med hensyn til doktrine. Ingen er forvirret fordi alle vet hva kirken mener om de ulike tingene.

4. Trosbekjennelser er med å kobler en til kirkehistorien. Den Nikenske Trosbekjennelsen og Den Apostoliske Trosbekjennelsen som to eksempler. Protestanter gir ikke tradisjonen Gudommelig autoritet, men mener likevel vi kan lære mye av kirkehistorien. Trosbekjennelser har fungert og hjulpet kirken gjennom vanskelige tider med mye vranglære.

5. Rom 16:17 så advarer Paulus brødrene mot de som vil lage splittelse med motsatt doktrine av det Paulus lærte dem. Doktrine er viktig i Bibelen. Trosbekjennelser er en effektiv måte å bevare sann og Bibelsk doktrine.


No comments:

Post a Comment