Monday, 29 May 2017

Inventing Freedom av Daniel Hannan

I tiden vi lever i er det mange som har glemt at frihet er aldri fri. De politiske institusjonene vokste ikke utav ingenting men kom utav den Engelsk talende verden. England og Usa produserte de politiske institusjonene som 1/3 lever under idag. Årsaken til dette er at institusjonene har vist seg å være mest funksjonelle og bærekraftige. 

Hvorfor ble Engelsk språket en kan forvente at mange snakker over verden og ikke Spansk? I 1492 så var Spania svært mektig og koloniserte hele ressurs rike Sør Amerika. Likevel var det den lille øyen Storbritannia som utviklet bærekraftige politiske institusjoner som gav verden frihet. Sør Amerika som er enormt ressurs rikt har ikke utviklet fungerende demokratiske institusjoner på hele 500 år. Daniel Hannan gir gode svar på dette.

Disse politiske idealene ifølge Hannan er:

1. Rule of law. Loven var over kongen. Folket hadde makt til å iverksette loven.

2. Personlig frihet til å organisere seg. Kjøp og salg uten hindringer i fritt markedet. 

3. Representativ regjering. Politikere er valgt og inn og holdt til ansvar av folket.


Hannan påpeker flere av ingrediensene som gjorde at disse institusjonene utviklet seg.

1. Utviklingen av nasjon staten. Lovverket anvendte lover i en befolkning som tenkte litt med en felles identitet. 

2. Felles nasjonalitet. Et sterkt sivilt samfunn som fylte opp gapet mellom individ og stat. 

3. Geografi. Å være isolert på en øy gjør at mindre midler trenges til militært forsvar. En blir heller ikke lett å erobre. 

4. Religiøs pluralisme. Protestantismen vektla et individualistisk og demokratisk ethos. 

5. Det engelske lovsystemet Common Law gjorde at staten var underordnet folket isteden for motsatt. En interessant ting i boken: Abraham Lincoln sa, "That this nation, under God, shall have a new birth of freedom and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from earth. (Nov 19, 1863)

Det interessante med dette sitatet er at de faktisk kommer fra Reformasjonens morgenstjerne John Wycliffe. Disse ordene er hentet fra en av de tidligste Bibel oversettelsene til Engelsk som først fremsto i 1384. Hannan påpeker at ikke på noe annet språk hadde dette blitt verbalisert på samme måte før.

En av tingene Hannan påpekte var at den viktige rollen Protestantismen spilte i Englands rolle å utvikle frihet overrasket han. 

Den aller beste nyheten med denne boken er at dette frie systemet er idag i bruk i store deler av verden av alle ulike raser. Det er ikke rase basert, men verdi basert. Den Engelsk talende verden gav oss frihet. Det er opp til oss og kjempe for å beholde den. 

Boken bør leses av alle som elsker frihet.


Kort video om England: If you live in Freedom thank the English Empire No comments:

Post a Comment