Monday, 15 May 2017

Hege Storhaug sier vi har vært heldige med Jesus

La meg først innrømme at jeg ikke har lest Hege Storhaug's bøker. Jeg har lest noen få artikler skrevet om henne og noen av henne. Jeg er enig i en del av kritikken hennes av Islam, men ikke enig i løsningen. Storhaug skal likevel ha ros for å våge å stå frem der andre tier.

Det interesante med Storhaug er at hun har blitt beskrevet som en lesbisk feminist. Etter min beste kunnskap så identifiserer hun seg som sekulær. Så dette er kanskje den mest usannsynlige personen du kan regne med vil rose Jesus og Kristendommen. Storhaug har likevel positive ting å si om Jesus.

For å sitere henne utifra en artikkel i NorgeIdag:

 – De store forskjeller mellom
kristendommen og islam utkrystalliseres
i Jesus, som er
den rake motsetning til profeten
Muhammed. Jesus var i
hele sitt liv apolitisk og skilte
religion fra politikk. Jesus
avskaffet Moselovene. Som
da han under steiningen av
kvinnen som var grepet i hor,
sa «den som er uten skyld,
kast den første stein». Jesus
var pasifist og ba oss snu det
andre kinnet til og elske våre
fiender. Muhammed derimot
var en krigsherre og en
hærfører som forordnet et
lovverk som gikk på alle livets
områder, og som steiner
kvinner.
– De kristne kunne gå til Jesus
og fremheve hans liv og
sette menneskerettigheter
og frihet i fokus. Gjør muslimene
det samme med
Muhammed, forkastes profetens
lære og det oppleves
det som en tragedie for samfunnet.
Vi i den kristne verden
har vært heldige som
har hatt Jesus som det fremste eksempel, sier hun. 

Den siste biten er et poeng jeg har vektlagt siden jeg startet denne bloggen. Jesus eksempel produserer helt andre samfunn en Muhammeds. Jeg er glad for at også sekulære Storhaug til tross at hun ikke deler det Kristne livssynet virker til å ha kommet til en lignende konklusjon.
Dette støttes også av Ibn Khaldun 1332-1406: Han er en av Islams aller største historikere gjennom historien. Han har en legendarisk status hos Muslimene. Han sier, "In the Muslim community, the holy war is a religious duty, because of the universalism of the Muslim mission and the (obligation to) to convert everybody to Islam either by persuasion or force".  (Ibn Khaldun, The Muqaddimah, translated by Franz Rosenthal, Bollingen Series, (Princeton, NJ: Princeton University Press 1967, p. 183).


Relevante poster som påpeker dette:Kilde: Her

No comments:

Post a Comment