Monday, 15 May 2017

Gordon Wenham om Mosebøkene's forfatter

Kan vi stole på GT? GT er under harde angrep og det krever lange studier med språk, historie og annet for å idet hele tatt være kvalifisert til å svare på spørsmålene. Gordon Wenham er en kjent autoritet innenfor GT og tok sin utdannelse på Cambridge og King's College i England. Han har noen interessante ting å si om dette.

Den kjente teorien som kalles, "Documentary Hypothesis" sier at Moses ikke var den som skrev ned Mosebøkene, men at den utviklet seg fra ulike forfattere senere i det 6 århundret.


Wenham påpeker at det ikke er så enkelt som så. Uenigheten er større enn mange kanskje tror. Meredith Kleine og Kenneth Kitchen argumentere for Moses som forfatter, mens Weinfield og Frankena argumenterer for det motsatte. (page 181)

Wenham påpeker også at predisposisjoner og syn ofte er med å påvirker konklusjonen. (182) Dette gjelder selvsagt både liberale og konservative.

Han påpeker også at, "Assyriologists and Egyptologists" har observert at Bibelske eksperter er ofte mer suspekte om Bibelske tekster sammenlignet med, "Orientalists" er angående Babylonske og Egyptiske tekster. Om, "orientalists" krevde samme
mengde bevis som Bibelske eksperter før det godkjente vitnet om Assyriske og Egyptiske tekster så hadde vi visst lite om den gamle verden. Wenham advarer mo å være naiv samtidig som han sier at vi ikke må være mer skeptiske til de Bibelske tekstene enn til andre. (page 183)

Weham siterer Rendtorff, "he observed that 'we really do not possess reliable criteria for dating of the pentateuchal literature. Each dating of the pentateuchal "sources" relies on purely hypothetical assumptions which in the long run have their continued existence because of the consensus of scholars" (page 181)

Hvordan var Mosebøkene skrevet? Wenham sier at til tross for lange diskusjoner blant lærde så er det ingen enighet. (page 159)

Wenham påpeker også at konsensusen (Documentary Hypothesis) har kollapset. Mange eksperter holder likvel til teorien de vokste opp med siden det ikke er noe altarnativ som de er enige om. Mange avviser også konsensusen og kommer til motstridende konklusjoner.


Dette burde gi en grunn til å ikke alltid stole blindt på akademia. Ettersom teorier aldri begynner med nøytrale ståsted. Ekspertene tar også svært ofte feil og avviser teorier som de tidligere trodde var skråsikre.

Selv tror jeg Moses skrev Mosebøkene. 2 Mosebok 17:14 bekrefter at Moses var forfatteren. Johannes 5:46-47 viser at Jesus påpeker at Moses er forfatteren. Dette er noe Bibelen selv bekrefter og noe jeg også tror vil bli enda klarer bekreftet av historien etter hvert.

No comments:

Post a Comment