Monday, 15 May 2017

Er det Gamle Testamentet Myte eller Sannhet

Vi bør ikke bli sjokkert over at Vesten blir mer og mer sekularisert ettersom mange teologer ikke formidler Bibelen som sannhet. Er Bibelen basert på sannhet eller er det bare myter?

Det kan være greit å begynne med Bibelen. Bibelen gjør selv krav på å være sann. Vi skal ikke tolke dette allegorisk, men som sannhet.

Salme 119:151:  151 Herre, du er nær,
          alle dine bud er sannhet.

Johannes 14:6

6 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. 

Johannes 17:17: 17 Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.Den Indiske sosiale reformatoren Vishal Mangalwadi mener mangelen på preking av Bibelen som sannhet er årsaken til at Kristendommen mistet Vesten.


Mangalwadi: Christianity lost America because 20th-century evangelicalism branded itself as the party of faith. Secularism (science, university, media) became the party of truth. This is one reason why 70% Christian youth give up meaningful involvement with the church when they grow up. (herMangalwadi fortsetter: The branding or perception of Christianity as a religion of faith, disconnected with truth, is tragic given that the Judeo-Christian tradition is the only reason why any medieval, modern, or postmodern person talks about “Truth” that can be stated in rational words and propositions (creeds or equations). The secular academy and science acquired the truth-brand only because Secularism is a Protestant heresy. (Her)

Mangalwadi har rett i det han sier. Så da blir spørsmålet om vi kan lese GT korrekt som sann historie? Vi vet Jesus var en historisk person og at han ble korsfestet. Svært gode beviser ligger også til rettes for å tro på hans oppstandelse (her). Det Nye Testamentet er enklere å dokumentere ettersom svært få argumenterer at det ikke er historisk. Det Gamle Testamentet derimot er under sterke angrep. Hvordan kan vi best leste feks skapelses beretningene? Er dette myter? 

Kenneth Matthews sier:
- If we interpret early Genesis as theological or story, we have a theology of creation that is grounded neither in history nor the cosmos. It is unlikely that the community of Moses, which understood its God as the Lord of history, would have tolerated such a cosmology. The toledo structure of Genesis require us to read chap 1 as relating to real events that are presupposed by later Israel. If Genesis 1-3 is theological story without corresponding to reality, the creation account conveys no information about creation except that it owes its existence to God. This undermines the very purpose of the preamble, which established a real linage between creation and covenant history, for the latter is rooted in history... Also taken as theological story alone the interpreter is at odds with the historical intentionality of Genesis... Interpreting "Adam" as a symbolic figure alone flies in the face of the chronologies (Chap 5 and 11 that links Adam as a person to Israel's father, Abraham. (Kenneth A. Matthews, Gensis 1-11, New American Commentary (Broadman and Holman Publishers 1996, 110-111)

- Bryan D. Estelle: There is no consensus among OT scholars with regard to uniform definition of myth and the Bible's use of it. The important point to emphasize then dealing with this topic is that neither the historical dimension nor the Bible's use of mythopoetic language should be marginalized. For the Biblical writer, both elements probably stood in tension. (Bryan D. Estelle page 164, The Confessional Presbyterian: A Journal for Discussion of Presbyterian Practice and Doctrine, Old Testament and the Comparative Method)

-  Cross has noted: "In Israel, myth and history always stood in strong tension, myth serving primarily to die a cosmic dimension and transcendent meaning to the historical, rarely functioning to dissolve history. (Frank Moore Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic, page 90)

- Nahum Sarna: Myths have as their subject the eternal problems of mankind communicated through the medium of highly imaginative language. ( Sarna, Nahum. M, 1966, Understanding Genesis, Varda books. p. 6) 

- Sarna fortsetter: The functional aspect of myth is illustrated by its intimate association with ritual. Myth was not merely story told, but a reality lived, believed to have once happened in primeval times and continuing ever since to influence the world and human destinies. (page 7)

Gordon Wenham påpeker at Jacobsen kaller de, "Mytho historical" (Intro to Old Testament, Wenham page 13). Moderne eksperter kaller de, "Epics". Som i, "Gilgamesh Epic" og flere. Flere av disse gamle historiene har referanser til konger og kronologier. 

- Wenham sier, "We do them an injustice if we call them myths, just because we find it difficult to believe all they affirm. (page 14)

Wenham påpeker også at Big Bang og evolusjons teorien som mange mener kom opprinnelig fra ingenting er på mange måter mer utrolig enn Bibelens fortellinger. (page 14) Likevel er dette mange sekulære tror blindt på. Mer om dette: Her

Et eksempel vil hvordan mange teologer bortforklarer at Adam var en historisk person og at dette skal tolkes allegorisk. Dette til tross for at hele arvesynd læren faktisk må bortforklares for å gi rom for teorier som er usikre og som er stadig under forandring. 

Min konklusjon er ikke fastsatt og det var heller ikke meningen med å dele all denne infoen. Mitt poeng kan oppsummeres:

1. Bibelen gjør krav på å være sannhet. Vi kan ikke forvente at andre skal tro dette om vi ikke tror det selv. Vi må preke Bibelen som sannhet fordi den er sann.

2. Mytene i GT kan tolkes både historisk og som fortellinger som lærer oss moralske sannheter. Det er ikke på noen som helst måte tydelig at dette ikke skal tolkes historisk. De er uenigheter blant de lærde om akkurat hvordan myter bør bli forstått. Personlig er jeg overbevist om at dise bør forstås historisk.

3. Vi må sette Bibelen som sannhet og ikke som allegoriske historier som egentlig er falske, men som har viktige moralske sannheter. Bibelen er sann både i det åndelige og i det materielle. Den forteller sanne sannheter om hele virkeligheten. 

4. Jeg støtter ikke anti-intellektuelle holdninger. Jeg mener Kristne bør prøve å forstå både teologi og vitenskap om de virker til å være i konflikt. Vi bør ta begge på alvor. Dette har kirkefedrene omtrent alltid gjort. Men dette betyr ikke at vi skal sette vitenskapen over Bibelen slik mange gjør. Den andre motpolen vil være å bli anti-intellektuell og anti-vitenskapelig. Begge disse må unngås og dette er fullt mulig samtidig som en har Bibelen som autoritet. En person jeg mente klarte dette svært bra var Francis Schaeffer. Det er altså fullt mulig å være ortodoks samtidig som en tar intellektet og vitenskapen på alvor.


No comments:

Post a Comment