Monday, 22 May 2017

Den Katolske Kirke og Hedenskap

Den Katolske kirke er et kompromiss mellom Kristendom og Hedenskap. En blanding av begge deler. Det som overrasker meg i den tiden vi lever er at mange Protestanter virker til å ha få problemer med den Katolske kirkes lære. Det er utvilsomt at vi kan jobbe sammen om ulike ting som politikk og annet. Men at mange mener at de teologiske forskjellene er uten betydning viser at svært mange umulig kan har studert Reformatorene.

I boken, "Romanism and the Reformation by Herny Grattan Guiness så påpeker han flere veldig interessante ting. Jeg siterer direkte fra boken for å vise likhetstrekkene mellom den gamle hedenskapen i Romerriket og den Romersk Katolske kirke.

Den Romersk Katolske Kirke ble kristnet, men ble aldri Kristen. Den inneholder fortsatt mye hedenskap og skiller seg sterkt med Protestantisme på avgjørende doktriner som blant annet frelsen.


Sitert direkte fra boken:

Had Paganism its temple and altars, its pictures and images? So has Rome.

Had Paganism its holy water and incense? So has Rome.

Had Paganism its tonsured priests, presided over by a pontifex maximus? So has Rome.

Had Paganism its claim to sacerdotal infallibility? So has Popery.

Had Paganism its gods carried in processions? So has Rome.

Had Paganism its colleges of pontiffs? So has Rome its college of cardinals.

Had Paganism its religious orders. So has Rome.

Had Paganism its costly robes, its Queen of Heaven, its rural shrines and processions. So has Rome.

Had Paganism its pretended miracles and weeping statues? So has Rome.

Had Paganism its canonization of saints as in the deification of dead Caesars: So has Rome.

Had Paganism its idolatrous calendar and festivals? So has Rome.

Had Paganism its celibacy, mystic signs, relics, cruel persecution of those who stand for truth and righteousness? So has Rome.


Et siste lengre sitat: I would warn you against this evil that is pervading the world anew today+ working in and amongst the reformed churches covered by a veil of righteousness. Wherever you see ritualism or higher criticism, shun it. Wherever you see a priest instead of a preacher, an altar instead of a communion table, wax candles instead of the sunshine of God's love, ceremony instead of sound doctrine, sacraments instead of saving grace, liturgies instead of earnest prayer, splendid music instead of spiritual worship, gorgeous vestment instead of gospel truth, tradition instead of "it is written", crossings instead of Christ, there you have Romanism no matter what it is called, no matter how attractive the architecture the music the solemn ceremonial. Shun it.


Ordene kan virke harde men advarselen til forfatteren er verdt å ha i minne i en tid der alle snakker mye økumenikk og enhet. Enhet er viktig, men må aldri gå på kompromiss med Guds ord.


  2 Mos 20:4-6: 4 Du skal ikke lage deg gudebilder, ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden.  5 Du skal ikke tilbe dem og ikke la deg lokke til å dyrke dem! For jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud som straffer barn i tredje og fjerde ledd for fedrenes synd når de hater meg, 6 men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og holder mine bud. 

No comments:

Post a Comment