Tuesday, 25 April 2017

Vestens ødelagte moralske kompass

En skal ikke gå langt tilbake før vi både i Europa og Usa forventet en viss moral av våre ledere. Den tiden er utvilsomt forbi. Frankrike er kanskje det beste eksemplet på Europas moralske forfall. I Frankrike er favoritten til å vinne dette valget en mann som møtte sin kone når hun underviste på skolen. Hun var 40 år og han 15. Til tross for hun hadde egen familie og  barn skilte hun seg og giftet seg med Marcon når han var 25. De har vært gift siden. Lærerinnen som hadde tre barn og familie midt oppi dette. Hun skilte seg etter hver og de har vært gift siden. Franske velgere ser ikke ut til å bry seg at deres potensielle diplomat og representant for landet har en slik bakgrunn.Det overraskende med denne saken er ikke at folk begår umoral. Dette er ingenting nytt. Det som er spesielt her at hvor liten betydning dette har for valget. Det Franske folket bryr seg fint lite at deres fremtidige diplomatiske leder og førstedame representerer slike verdier. Dette forteller oss litt Vestens moralske tilstand. En moral som historisk viser at en sivilisasjon står for fall.

I lys av dette så bør ingen være sjokkert over at Muslimer som kommer til Europa blir radikalisert. De ser en umoral som ikke tilhører tiden som gjorde Vesten til en bærekraftig sivilisasjon. Dette er en moral som viser at Vesten har et ødelagt moralsk kompass. Vi har mistet vår sjel og vårt moralske gangsyn. Forhåpentligvis vil vi snu før det er for sent. Forhåpentligvis vil Gud sende oss en Luther og gi oss en ny Reformasjon. Det trenges mer mer enn noen gang.


Kilder: Her, Her

No comments:

Post a comment