Friday, 14 April 2017

Sekulariseringen av Vår Kultur Er et Større Problem Enn Islam

La meg klargjøre at jeg ikke mener Islam ikke er et problem, men heller at sekulariseringen av vår kultur er  kreften som svekker vår kultur slik at den blir mottakelige for radikale Islamske krefter.


1. Vi avliver våre barn isteden for å reprodusere oss. Vi lever i en kultur der folk nærmest slutter å få barn. Menneskeverdet er noe vi ikke lenger tror på som kultur. Det er nå en også en diskusjon om aktiv dødshjelp for å avlive eldre. Kristne vant Romerriket ved å ta bedre vare på både sine egne og andre i tillegg til å være imot abort, barnedrap. Muslimer reproduserer seg raskere enn oss.  I Amerika så peker Eric Kaufmann ut at reproduksjonen i Usa er nesten dobbel så høy hos religiøse som hos sekulære mennesker. Denne trenden er også blitt observert i Europa. (Eric Kaufmann, "Breeding for God," Prospect, November 2006). Det sekulære Norge blir erstattet av folk med helt motsatte verdier ettersom reproduksjonen er mye høyere. Det er verdiene som er viktig her ikke det etniske. Om Islam får fotfeste i Norge så vil vil grunnleggende opplysnings verdier bli undergravd. I tillegg vil Kristendommen svekkes betydelig.


2. Sekulære forkynnere preker seksuell promiskuitet isteden for trofasthet. Kultur Marxismen har ødelagt familien. Kirken har også altfor for få sterke ledere som er med å demme opp mot utviklingen.

3. Sekulæriseringen av kirken som begynner å ligne mer og mer på sekulært humanistisk forbund oppnår en ting. Å tømme kirken både for teologisk innhold og folk. Kirken er blitt lakei for en sekulær stat isteden for en profetisk moralsk røst som kaller vår nasjon til omvendelse.

4. Ideen om nasjon stater vokste frem etter Reformasjonen der Det Romersk Katolske rike ble opprevet. Etter EU så er dagens eliter mer trofaste mot Europeiske eliter utenfor sitt eget land. Avvisningen av nasjonalismen etter andre verdenskrig skulle frelse oss fra fremtidige kriger. Likevel har vi vært med å ødelagt flere land i Midtøsten i tillegg til at Europa sakte og sikkert beveger seg mot en retning som kan ende opp i borgerkrig.

5. Vi har mistet troen på objektiv sannhet. Mediene forteller historier og ikke sannhet. Historiene som blir fortalt gagner dem som betaler mest. Mediefolk er stort sett demagoger som er hyrt inn for å fortelle løgner. Løgner som alltid gagner de mektige.

6. Sekulariseringen er det som faktisk bidrar mest til radikalisering av Muslimer. De kommer til Norge og finner en kultur som er ribbet for tradisjon, respekt og moral. Dette radikaliserer. Mange av terroristene kommer faktisk fra middel klassen og er ved flere anledninger beskrevet som gode studenter som lever gode liv før de blir radikalisert.


Sannheter er at sekulariseringen er et større problem enn Islam. De fleste av våre problemer er selvforskyldt. Det er ikke tilfeldig at vi aldri i hele verdenshistorien har sett en bærekraftig sekulær sivilisasjon over tid. Årsaken er at sekularismen ikke skaper bærekraftige sivilisasjoner. Når sivilisasjonen mister sin sjel forsvinner resten kort i ettertid. Vi blir svake og mottakelige for radikale krefter som har mer kraft og vilje enn et svekket sekulært Europa. Kristne vant Romerriket fordi de var villig til å dø for sin overbevisning. Idag er vi knapt villig til å leve får vår.


Løsningen: Er å gå vektlegge grunnleggende opplysnings verdier som avdeling av makt, ytringsfrihet, religionsfrihet, styring av grunnloven.  Men ytre strukturer er bare halve svaret. Vi må returnere til moralen i Kristendommen som gir oss en moralsk guide til hvordan vi skal leve innenfor disse strukturene. Bibelen må igjen gis autoritet og fungere som både sannhet og moralsk rettesnor. Uten at vi gjør dette så ser ikke Europas fremtid lys ut.

No comments:

Post a Comment