Friday, 21 April 2017

Når Hjelping Skader

Marshall hjelpen som Usa gav Europa etter andre verdenskrig fungerte meget bra og Europa ble raskt bygget opp igjen etter krigen. Mange trodde en lignende planen ville ha samme effekt i andre deler av verden. De kunne knapt ta mer feil. Hjelpen til andre land påfører of
te mer skade en goder. I denne boken gir Corbett en forklaring skading noen gang hjelper og hva som er løsningen. Corbett tar utgangspunkt i sin egen erfaring fra misjons feltet og arbeid i andre land samtidig som han sitter med mye kunnskap fra akademiet. En god bok som kombinerer det teoretiske og det praktiske.

Boken inneholder prinsipper for å hjelpe fattige, hvordan bygge på disse prinsippene og praktiske strategier for å sette disse ut i praksis. Noen prinsipper fra boken:

1. Vi må hjelpe sammen med fattige og ikke for dem. Det handler om å lære opp andre til å bruke og forvalte sine egne ressurser på en ansvarlig måte.

2. De som er nærme situasjonen og forstår kulturen kan bedre forstå hvordan de kan hjelpe. Fattige blir ikke alltid hjulpet fordi mange ikke hjelper fattige å delta i prosessen ettersom de kan lære å hjelpe seg selv. Dette blir gjort i å hjelpe dem å ta ansvar idet en hjelper dem i prosessen.

3. En må også unngå å kommunisere at den som hjelper er bedre. Alle er syndere og vi trenger alle å være ydmyke.


Målet med boken er å hjelpe fattige til å hjelpe seg selv. Hjelping gjort rett kan hjelpe mennesker til å imitere Gud idet de bruker sine Gudegitte kreative evner til å lage nye ting. Å hjelpe fattige på feil måte kan være ødeleggende for dem. Å hjelpe dem rett kan frigjøre dem fra fattigdom. Boken anbefales.

No comments:

Post a Comment