Monday, 10 April 2017

Monogami eller Polygami blir Vestens nye debatt

Sekulariseringen av Vesten har ikke bare gjort at vi ikke lenger reproduserer oss, men har også produsert en kultur der utroskap ofte er regelen enn unntaket. Om du kobler dette med stor innvandring fra kulturer som godkjenner polygami så vil kampen om å forsvare det monogame ekteskapet begynne. Jeg tipper at denne debatten som allerede har begynt vil bli enda mer synlig i løpet av de neste 5-10 årene. Eller kanskje enda tidligere. 

Mitt tips er å ikke bli sjokkert, men heller å utdanne deg. Studerer monogamiet og hvorfor denne institusjonen er en av historiens viktigste institusjon. De to første bøkene berører emne direkte mens den tredje boken har et interessant kapittel som berører emnet. 


Relevante poster:

- Hvorfor ikke godkjenne polygami?

- Homofili og Polygami

No comments:

Post a Comment