Wednesday, 5 April 2017

Kropp og unge jenter

I denne artikkelen skriver Marielle Nordhaug svært presist om de mange unge jenter går gjennom i dagens samfunn: Her. Samfunnet har gått bananas ettersom kroppspresset er større enn det kanskje noen gang har vært. Artikkelen treffer blinken og forklarer problemet, men svarer ikke konkret på hvorfor vårt samfunn har utviklet seg slik. Hvorfor er halvnakne bloggere som forandrer utseende med kirurgi de største forbildene for mange unge jenter?

La meg gi min forklaring på hvorfor ting er blitt slik:

1. Medisin, økonomi og teknologi har gjort mulighetene enorme.

2. Sosiale medier har forandret verden på svært kort tid som gjør at samfunnet utvikler seg i en slik retning.

Dette er viktige grunner, men ikke de mest sentrale. Hoved årsaken til utviklingen har røtter i livssyn og verdier.  Her er altså flere av grunnene som er mest sentrale:

1. Eliter i vårt samfunn preker en materialistisk virkelighetsforståelse som idag er blitt grunnlaget for vårt samfunn. En bør i realiteten ikke bli så veldig sjokkert at mennesker som blir fortalt at materie er alt som eksisterer vil definere seg utifra det materielle.

2. Dagens forståelse er ikke lenger bygget på naturlover som både opplysnings filosofer og Kristne tidligere hadde til felles. Idag er forståelsen at vi er flytende altså konstruert isteden for skapt. Mennesket som en flytende konstruksjon kan omdefineres og forandres ettersom det ikke lenger finnes fastsatte lover i naturen. Det som er skapt er fastsatt, mens det som er konstruert kan forandres. Dette er en avvisning av både teisme og modernismen ettersom vi er postmodernismens tid.

3. Mange innenfor dagens kjønns ideologi mener det ikke finnes mentale forskjeller på menn og kvinner. Om dette er sant så vil menn ikke finne noe i kvinnen som er mentalt ulikt og som komplementerer mannen. Kun det utvendige (biologiske) er ulikt og dette kan også forandres ved hjelp av kirurgi. Om kvinner ikke har noe å tilby menn mentalt, men bare biologisk så er det kanskje ikke et sjokk at menn i større grad tenker på kvinner som sex objekter? Dette legger mer press på kvinner å vektlegge det biologiske (sex appeal) isteden for utviklingen av karakter og andre verdier. Kvinner som ikke kan tilby menn det mentale må derfor vektlegge det biologiske og materielle.

4. Bloggere får betalt formuer for å kle av seg, mens forkynnere/pastorer som faktisk preker Bibelske verdier som vektlegger trofasthet, gode verdier, og annet blir som oftest fremstilt negativt i medier. Jo mer trofaste de er mot Bibelens budskap jo mer negativt blir de fremstilt. Jo mer opererte bloggere kler av seg jo mer får de betalt. Til tross for de fleste forkynnere tjener lite så blir de likevel ofte fremstilt negativt. Dette til tross for at de preker ting som at menn må vente til ekteskapet med sex og utvikling av karakter er viktigere enn hvordan en ser ut. Et samfunn som avviser gode verdier og bekrefter dårlige bør ikke bli sjokkert av slik utvikling. En får igrunn akkurat det en vil ha.


For å konludere: Disse grunnene er ikke perfekte men forklarer litt av utviklingen. Dagens unge jenter som vokser opp med kanskje historiens største kroppspress. Dette er svært trist ettersom som ungdoms tiden kan være utfordrende nok som den er uten disse tilleggene. En skal egentlig lure på hvem som egentlig er kvinne undertrykkende. De som tjener formuer på vektlegge sex appeal og legger press på unge jenter eller et Bibelsk budskap som faktisk forteller både kvinner og menn at karakter og verdier er viktigere enn hvordan du ser ut. Bibelen forteller oss at vi er skapt i Guds bilde, mens bloggerene forteller oss at vi må imitere deres bilde. Løgner gjør folk rike, mens sannheten som er gratis er det som setter oss fri.

No comments:

Post a Comment