Saturday, 15 April 2017

Jesus Oppstandelse er historisk veldig godt dokumentert

Ettersom vi er i påsken så kan vi ta oss tid til å snakke om Jesus oppstandelse. Jesus oppstandelse er ikke bare en teologisk realitet, men er også historisk veldig godt dokumentert. Det er faktisk svært sannsynlig og dermed rasjonelt å tro på Jesus oppstandelse som en historisk objektiv realitet.

La det først sies at tekst kritikeren og agnostiker Bart Ehrman skriver i sin bok, "Did Jesus Exist" at omtrent alle som tas seriøst i dette feltet er enige at Jesus både var en historisk person og at han ble korsfestet. Mytene om at Jesus har aldri eksistert er myte spinning uten historisk forankring.

Utenom dette så finnes du også andre historiske fakta som peker på Jesus oppstandelse.


I denne videoen legger Stefan Gustavsson frem 3 historiske fakta som viser hvorfor det faktisk er rasjonelt å tro at Jesus oppstod fra de døde: Her

Det er også interessant at Oxford filosofen Richard Swinburne som er en av verdens fremste i sitt felt sier at det 97% sannsynlig at Jesus Kristus oppstod fra de døde. Dette er noe han har forsvart på verdens beste universiteter.

Om du ønsker å sette deg grundig inn i detaljene så anbefales boken til Habermas og Licona. Denne boken er grundig og legger frem et solid sak for Jesus oppstandelse. Habermas og Licona er to av verdens største eksperter på dette feltet.


1 Kor 15:3-4

 For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 4 at han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene.
          

No comments:

Post a Comment