Saturday, 15 April 2017

Islam, Koranen, Manuskripter og Tekst Kritikk

Jay Smith er enormt kunnskapsrik innenfor Islam. Hans videoer om Islamsk tekst kritikk og Koranen er verdt å se. Smith som har gransket original kildene forteller oss om tekst grunnlaget til Koranen.- What is the Manuscript Basis for the Qur'an- Jay Smith

- Examining the Newest Historical Research on Islam and the Earliest Quranic Manuscripts-Jay Smith

- Classical Debates Jay Smith vs Shabir Ally Bible or Quran?

No comments:

Post a comment