Sunday, 9 April 2017

Herland Report

Vi lever i en tid med veldig mange uærlige medier og politikere. Vi er stadig blitt løyet til om viktige saker. Selv vil jeg ikke ta politisk ståsted ettersom denne bloggen handler i større grad om Kirken, teologi, apologetikk enn politikk. Hva du stemmer får være opp til deg. Men jeg vil likevel anbefale Hanne Nabintu Herland sin medie kanal ettersom hun i motsetning til de fleste i mediene er villig til å bryte med den politisk korrekte konsensusen.

Hennes videoer og bøker anbefales uavhengig om du er enig eller uenig. Politisk korrekthet uavhengig om den lener høyre eller venstre er livsfarlig. Hanne Nabintu Herland gjør her et usedvanlig viktig arbeid og påpeker viktige emner som medie kanalene ikke tar opp.

Herland Report: Her

No comments:

Post a Comment