Tuesday, 25 April 2017

En Propaganda Video der Vitenskapen er Middelet for å Oppnå Målet

Neil de Grasse Tyson er utvilsomt en dyktig naturviter. I denne populære korte videoen på youtube så legger han frem mange ulike påstander (Her). Problemet er bare det at videoen viser oss tydelig hvor politisert vitenskapen har blitt. Tyson vektlegge de politiske sakene på venstresiden og velger helt å ignorere anti vitenskapelige påstander som at menn og kvinner er like og kan forandre kjønn. Dette til tross for at vi vet at menn og kvinner er ulike. Tyson sier heller ingenting om abort. Dette til tross for at vi et nettopp ved hjelp av vitenskapen vet at abort er å ta et levende liv. (kort video)Problemet i denne videoen viser oss hvordan vitenskaps menn ikker er upåvirket av ideologi, men fungerer som profetiske røster for å støtte en viss politikk. Personlig mener jeg vitenskapen bør løsrives fra politikken, men denne videoen viser oss tydelig at også dyktige vitenskapsmenn finner det vanskelig å ikke drive propaganda. Om du først skal ta ståsted som er knyttet til partier så ta i det minste opp begge sider og kritiserer dem likt.

Vitenskapen er en fantastisk ting og er i seg selv objektiv. Det er bare beklagelig at en god ting blir ødelagt av politiseringen av samfunnet. Vitenskapen bør aldri favorisere verken venstre eller høyre men bør observere fakta uavhengig av hvem de favoriserer. Dagens utvikling er skremmende ettersom politiseringen blir mer og mer normal. Politiseringen av vitenskapen vil få den effekten at den vil ødlegge både politikken og vitenskapen.

Enkle regeler som kan hjelpe:

1. Vær ærlig om politisk og livssynsmessig ståsted. Alle har en agenda. Ingen er nøytrale.

2. Ikke bland politikk med vitenskap ettersom dette vil ødelegge begge.

3. Om du tar opp ting som berører politikken så kritiser anti-vitenskapelige holdninger hos både venstre og høyre.


Relavante poster:

Når alt blir politisk

- Når Sekulær Liberalismen blir vår nye Religion

- Science av Ben Shapiro

No comments:

Post a Comment