Wednesday, 26 April 2017

Bill O'Riley bekrefter at Mediene Lyver

Bill O'Reilly er en av de største konservative nyhets ankrene i Usa. Han har vært i Fox News i over 20 år før han nylig fikk sparken. Etter 20 år som en sentral medie person vet han nok bedre enn de fleste hvordan media fungerer. På hjemmesiden hans sier han:

"But then they deceive, as the mainstream media does, on a daily basis."


Mediene lyver daglig i en tid der folk er opptatt av historier og myter som bekrefter deres forestillinger isteden for å formidle sannhet. I postmodernitetens tid er ikke sannhet viktig og de største medie kanalene er ofte de som lyver mest.

Min personlige anbefaling er at du bruker altarnative medier som er villig til å være kritisk også til egne saker, partier og ideologi. Medier som er bygget opp på doneringer fra folket er ofte også mer ærlige.

Kilde: Her

Relevante poster: Mediene er ubalanserte 

No comments:

Post a Comment