Saturday, 8 April 2017

Balansert Kristen apologetikk: Apologetikk og Evangeliet

La meg først dele kort om min relevante bakgrunn for emnet. Jeg vokste opp på bedehuset der jeg var delvis aktiv til jeg var 15 år gammel, jeg avviste troen og lente mot en form deisme fra 15-20 der jeg ikke gikk i kirken i løpet av disse årene. Jeg kom til tro rundt 20 års alderen og tok en bachelor grad i Kristen apologetikk. Jeg har jobbet som misjonær i Taiwan, studert i England og Usa der jeg nå bor og studerer teologi. Mine erfaringer gjør meg ikke til en ekspert, men jeg vil si at jeg observert mye ulikt gjennom disse årene og lært av mange av mine egne feil.


 La meg illustrere to fallgruver som jeg ser mange Kristne apologeter mange går i. Selv har jeg gått i begge disse selv og mener vi kan lære mye av å forholde oss mer balansert. Mine feil er mange og forhåpentligvis kan vi lære av dem.

1. Bedehusmiljøer og andre Kristne miljøer er noen ganger preget av anti-intellektuelle holdninger som har vært vanlig hos evangeliske Kristne. Selv har jeg hentet mye inspirasjon fra den evangeliske tradisjonen og mener det er mye positivt her. Denne tradisjonen vektlegger preking av et Bibelsk evangelium og setter dette i sentrum. Dette er selvsagt positivt og er noe vi alle Kristne bør praktisere. Men fokuset er så sterkt preget av preke Bibelens frelse at alt annet blir ofte blir glemt. Evangeliske Kristne i disse miljøene bruker sjelden Kristen apologetikk for å svare på vanskelige spørsmål. (et relevant innlegg: Her). 

En kan gjerne si at blant mer intellektuelle og universitets studenter så har de mange spørsmål som må besvares før de i det hele tatt er åpne for å ta imot evangeliet. Slike mennesker leter etter svar på hvorfor Gud eksisterer, er Bibelen troverdig og hvordan kan en god Gud tillate ondskap? Disse svarene er nødt til å gis før mange de i det hele tatt er åpne for frelsen. Evangeliske Kristne preker bare evangeliet uten å gi svar på disse spørsmålene. De begynner i feil ende som et resultat av dette mister noen troen fordi de opplever at Kristendommen ikke kan gi dem svar på deres spørsmål.


2. Den andre holdningen er mer vanlig blant de som vektlegger filosofi og Kristen apologetikk. Her er et enormt fokus på det intellektuelle og vektlegging av apologetikken. Dette er veldig positivt og mange søkende får her gode svar på vanskelige spørsmål. Kristne har et kall til å elske Herren med hele sitt hode, hjerte og sinn og her bedriver denne gruppen en svært viktig ting. Men også her vektlegges apologetikken så sterkt at det noen ganger glemmes at Paulus i 1 Kor 2:4 og i Athen (Apg kap 17) vektlegger Guds kraft og i Athen avslutter han med evangeliet om Jesus Kristus som er oppstått fra de døde. En kan gjerne si at denne gruppen noen ganger gudommeliggjør intellektet og gjør presist det Paulus advarer mot i 1 Kor 2:4.


Løsningen på dette problemet er å vektlegge begge deler etter situasjonen. En kan gjerne begynne med apologetikken som minesveiper der den har funksjon å rydde bort innvendinger som mennesker har. Mens en også må huske at evangeliet er det som forandrer mennesker og faktisk besitter Guds kraft. Den oppstandne Jesus Kristus forandrer liv. 

For å si det enkelt: En kan gjerne begynne med apologetikk, men en må alltid avslutte med evangeliet. Begge gruppene har her noe å lære av hverandre. Bedehusmiljøer bør invitere apologeter til å lære menigheten til å rydde bort innvendinger. Samtidig så tror jeg de som rydder bort innvendinger også kan lære hvordan å preke et enkelt, klart og tydelig budskap om den oppstandne Jesus. Hvorfor velge en av disse når en heller kan si, 'Ja takk begge deler'.  Apologetikken rydder vei, mens evangeliet frelser. De utfyller hverandre perfekt.

Personlig synes jeg apologetikken i der Reformerte tradisjonen som kalles, "Presuppositional Apologetics" ofte praktiserer dette på en balansert måte. Jeg vil også si at jeg ser verdien av andre apologetiske metoder som klarer å balansere disse to på en god måte.


For å avslutte med et sitat av Tim Keller: Apologetics is an answer to the “why” question after you've already answered the “what” question. 


Relevant artikkel av Tim Keller: Her

No comments:

Post a Comment