Wednesday, 19 April 2017

Ateisten Richard Dawkins innrømmer at Kristendommen er beste forsvar mot Islam

Oxford biologen Dawkins er kjent for sin direkte språkbruk der han lar alle religioner og spesielt Kristendommen få gjennomgå. Men han har også sagt positive ting. I sitatet nedenfor vektlegger han positive ting om Kristendommen.Kilder: Her og her

No comments:

Post a Comment