Friday, 7 April 2017

Anbefalt bok om Historisk bakgrunn for det Nye Testamentet

En meget god bok med veldig nyttig info for alle som vil forstå den historiske bakgrunnen til NT. Velskrevet og enkel å forstå. Om du ikke vil lese hele boken så er den veldig nyttig som oppslagsverk. Spesielt nyttig om du preker jevnlig, men kan også brukes for studier. Kanskje den beste boken om historisk bakgrunn til NT jeg har lest. Anbefales sterkt
No comments:

Post a Comment