Thursday, 9 March 2017

Vi mister menneskeverdet og skaper dødens kultur

Jeg har lenge advart mot at vi er i ferd med å miste menneskeverdet samtidig som vi beveger oss mot en retning der vi skaper dødens kultur. Eksemplene på dette blir flere og flere for hver dag som går.

1. Nazistene var spesielt opptatt av dyrevern og Hitler var vegetarianer. Hitler gjorde det forbudt å forske på visse typer dyr, men synes det var helt greit å forske på mennesker. Hitler var ikke Kristen og han var heller ikke ateist, men ville bak til den Germanske før Kristne hedenskapen. Hitler hatet Kristendommen spesielt fordi den Kristne moralen tok vare på den svake. Hitler ville utrydde den svake. Mer om dette: Her
2. PETA som er en kjent dyrevern organisasjon sammenligner Holocaust med drap av dyr. Bildene til venstre som de brukte forteller mer enn tusen ord.
3. Dennis Prager i denne videoen sier at gjennom hans mange besøk på universiteter i Usa så spør han hvem de studentene ville velge mellom en druknende person og sin hund. 2/3 stemmer mot personen. (Her)4. NRK og hvalfangsten sin tittel: Dei fleste skotne kvalene har foster i magen. Videre sier artikkelen: Mesteparten av all vågekval som blir fanga av norske kvalfangarar er ho-kval. Og dei aller fleste har foster i magen. Miljøorganisasjonen Greenpeace karakteriserer situasjonen som vanvittig.

Jeg er selv glad i dyr og mener de må behandles bra men merk her hvor sykt vårt samfunn er blitt. Abort er menneskerett der fosteret blir drept i magen. Dette er ikke vanvittig men en kvinnes rett. Å drepe kval fostrer er vanvittig. En kan anta utifra dette at disse menneskene mener at fosterdrap er moralsk, mens drap av hval fostrer er umoralsk.

Samfunn som vektlegger dyrevern har historisk alltid behandlet mennesker dårligere enn samfunn som har vektlagt menneskeverd. Og her ser vi presist hva som som skjer og hva vi har i vente ettersom Kristendommen som er grunnlaget for menneskeverdet vårt mister sin innflytelse.Om du mener jeg overdriver så les også disse for med info:

- Beskytterne av dyr undergraver menneskeverdet

- Bibelen gav oss menneskeverdet

- Dødens kultur

- Arkitektene bak dødens kultur

- Kristendommen og moral
No comments:

Post a Comment