Tuesday, 14 March 2017

Lese og skrive ferdigheter i Usa for noen hundre år siden


Flere studier viser at en religiøs kultur som vektla leseferdigheter gjorde Amerikanerene de mest lesekyndige i hele verden. Det kan være viktig å huske at Puritanerne opprettet Harvard, Yale og Princeton. Ellers i Usa så var det pastorer og geistlige som opprettet nesten alle universitetene. Jonathan Edwards som er blitt kalt den siste Puritarianer var Amerikas første filosof så vel som vekkelses forkynner, teolog og historiker. Edwards er en av de største tenkerne Usa har produsert gjennom sin historie.

I Usa i 1650 og 1670 så kunne 60% blant hvite menn lese. Rundt 1760 så hadde dette økt til 85% og mellom 1787 og i 1795 90%. I Boston rundt år 1800 så var raten rundt 100%. Etter det 1800 århundret så var det bare Skotland som gikk forbi Amerika i leseferdigheter. (Jack Lynch, Literacy in Early America, Colonial Williamsburg Journal, Winter 2011 og F.W Grubb, German Immigration and Servitude in America, 1709-1914, Vol 53 of Routledge Explorations in Economic History, Routledge, 2013, p. 107).

Ifølge Edwin West i American Journal of Education January 1828 så påpeker han at i 1840 så kunne hele 90% av Amerikanerene lese og skrive.

For å sitere fra Conservatarian Manifesto (side 81), "According to NYU professor Neil Postman, both Massachusetts and neighboring Connecticut enjoyed literacy rates of 95% for men and 62% for women as early as 1650 and 1700; never mind that the time that George Washington was being elected to a second presidential term, Massachusetts and a population that was more literate than it is today; never mind, even that as Mann geared to sell his reforms during the 1830s, Massachusetts boasted in a literacy rate of 98% (today it is 91%).

Om dette er korrekt så kunne flere lese og skrive på rundt 1800 tallet enn i noen steder i Usa idag. Dette til tross for at vi lever i en kultur med mye mer penger, informasjon og utdannelse som visstnok som er tilgjengelig for flere mennesker.

No comments:

Post a comment