Saturday, 4 March 2017

Gud og Staten

Jeg har lenge tenkt over hvordan Kristne bør forholde seg til politikken. Dette er noe jeg kommer til å skrive flere poster om fremover ettersom jeg får mer tid til å studere Bibelen og andre bøker mer utenom skole pensumet. En kort bok jeg leste nylig hadde mange gode refleksjoner. I denne posten vil jeg dele noen enkle prinsipper fra Bibelen og fra en bok jeg leste.

Markus 12:14: Gi til keiseren det keiseren er og gi til Gud det Gud er. Jesus refererer her til mynten som hadde et bilde av keiseren. Mens han samtidig påpeker at mennesket er skapt i Guds bilde. Altså gi mynten til keiseren fordi den tilhører han, mens gi livet ditt til Gud fordi hele mennesket er skapt i Guds bilde og tilhører Gud. Her skiller Jesus mellom stat og kirke som institusjoner. (ikke nødvendigvis innflytelse av religion/politikk). I praksis betyr dette at Gud er den øverste standaren men at også myndighetene skal respekteres så lenge de ikke ber en om gjøre noe som strider mot Skriften. 


Noen enkle prinsipper:

1. En sekulær stat er en legitim stat. Så lenge en Kristen er bedt om å gjøre gode konstruktive ting som ikke strider mot den Bibelske etikken så kan en være en tjener for staten. Feks Josefus i Egypt som jobbet for Farao er et godt eksempel på dette. En kristen som blir bedt om utføre abort må på dette området følge Gud og ikke staten. Abort strider mot menneskeverdet og er i strid med å bygge livets kultur. Bibelens sentrale budskap er å elske Gud og sine medmennesker. Å fjerne de ufødte liv er i strid med den Bibelske etikken. Her går Gud foran staten. Det finnes derimot mange andre områder der Kristne kan være lydige mot staten fordi aktivitetene er konstruktive og bidrar til å elske våre medmennesker på ulike måter.

2. Autoritet generelt reflekterer Guds natur. Ofte uperfekt, men er likevel en refleksjon av Guds natur. Kristne skal betale sin skatt og prøve så godt de kan å være gode borgere. Ordspråkene 14:34: Rettferdighet løfter et folkeslag, men synd er en skam for folkene. Jeremia 29:7: Dere skal fremme fred for den byen som jeg ført dere til i eksil, og be til Herren for den! For når den har fred, har også dere fred. Generelt skal Kristne føre fred og bygge opp samfunnet de bor i. Det er åpenbart at det finnes unntak som feks som pastoren Bonhoeffer i Tyskland som prøvde å plante en bombe under bordet til Hitler. Ekstreme situasjoner som dette vil derimot heller være unntaket enn regelen. 

3. Jesus startet en revolusjon ettersom han overvant synd og døden. Dette gjør at Kristne bør alltid vektlegge utviklingen av karakteren, moralen og verdiene til individer. En rettferdig folk med gode verdier kan bygge opp en god nasjon.

4. Bibelen vektlegger at mennesket er uperfekt og påvirket av synd. Dette gjør at vi må bidra til et system som begrenser menneskets makt og setter opp et system der vi alle kan bli holdt ansvarlige når en får makt. Power corrupts and absolute power corrupt absolutely. De rette politiske strukturene er viktige, men kanskje enda viktigere er individer som er moralsk motivert internt. Alt vi gjør gjøres til Guds ære. Å elske Gud og vår nabo.Dette var noen enkle prinsipper som har vært til hjelp for meg. Mer om dette tro og politikk kommer i senere poster.


Andre relevante poster: No comments:

Post a Comment