Monday, 6 March 2017

Barnhage, foreldre og tro

Mer barnehage og mindre tid med barna. Barn blir opplært i helt motsatt verdier av de foreldrene har mens foreldrene betaler for det. Er det egentlig noe sjokk at mange går bort fra den Kristne troen? De har fra ung alder brukt mesteparten av sin tid på institusjoner som ofte lærer dem helt andre ting enn de som står i Bibelen. Om en sår det en høster bør en da være sjokkert over denne utviklingen? I denne artikkelen blir barne og likestillings minister Solveig Horne anbefalt å droppe kontantstøtten og heller la staten betale for barnehage. Her. Staten vil også fremme homofili i barnehagen: Her. Dette er kultur Marxistisk tenkning. Anbefaler postene nedenfor for om dette. La meg forklare hvorfor dette blir feil.

1. På Hebraisk er ordet for foreldre nesten det samme som lærer og torah (fem mosebøkene som betyr instruksjon, lov og undervisning). Jøden Dennis Prager som er flytende i Hebraisk påpeker at på Hebraisk og i Toraen så er ordet for foreldre ikke nødvendigvis knyttet til biologi men den som lærer opp barna. Opplæring av foreldre står sterkt i denne tradisjonen. Foreldre, Torah og lærer kommer fra samme rot ordet.

 Foreldrene har samfunnets aller viktigste oppgave å lære opp barna. Både barnehage og skole kan og har åpenbare roller som er viktige for å lære opp barna, men denne rollen bør aldri bli like sentral som rollen foreldrene har. For å lære opp barna må du bruke tid med dem. 2 Mos 20:12 sier at en skal ære foreldrene. Bruddet mellom foreldre og barn er det første totalitære samfunn vil bryte. Jeg sier ikke at forslaget om barnehage er totalitært. Men heller at barnehagen ikke bør erstatte rollen foreldrene har. Hvordan dette settes ut i praksis vil variere etter situasjon.


2. Den andre grunnen til at kollektiv oppdragelse av barn er et dårlig forslag er at dette har blitt prøvd før og har aldri fungert. Kollektive samfunn gjennom historien har fungert mye dårlige enn de som vektlegger det individuelle. Land som Russland, Kina, Venezuela, Cuba både har og driver disse prosjektene med katastrofale konsekvenser. En stat som oppdrar barn gir en usunn nasjon. Historien forteller oss sannheten om dette. Grunnene er mange. Det er altfor mye makt sentrert i få hender til å forme unge barn i statens bilde.

Det barn trenger er ikke mer tid i barnehage men mer tid med mor og far. Trygge stabile familier er grunnlaget for en fungerende fri sivilisasjon. Mor og far har hoved ansvaret for oppdragelse av barn og ikke staten.


Noen anbefalte poster som gir mer info og forståelse: Jeg har skrevet et lengre innlegg om Marxismen som forklarer dette mer nøye: Her

Dennis Prager: Her

Når en nasjon glemmer Gud: HerNo comments:

Post a Comment