Friday, 3 February 2017

Velsignelsen til Abraham

1 Mosebok 12:1-4: Herren sa til Abraham: Dra bort fra landet ditt fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet som jeg skal vise deg. jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til en velsignelse. Jeg vil velsigne dem som velsigner deg, men den som forbanner deg, skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter skal alle slekter på jorden velsignes.


Ordet velsignelse på Hebraisk er, 'Barack'. Dette blir brukt på en måte som beskriver både fysisk og åndelig og velsignelse ellers. (5 Mos 28, Salme 24:5, Salme 133:3, Salme 3:8) er noen eksempler hvordan dette blir brukt. Ordet for folk er, 'Goiy' som betyr folk, nasjon. Dette handler altså om alle folkeslag.

Min oppfatning er at denne velsignelsen blir videreført av de som har opprettholdt den Jødiske kulturen med de Jødiske verdiene. Jeg er tror dette lite med biologi å gjøre, men at verdier og kultur er årsaken. Dette er også en velsignelse som har blitt oppfylt gjennom Kristne som har tatt Bibelen på alvor og satt den ut i praksis. Bare de siste 500 årene har Protestantiske land vært langt foran resten og har bidratt til blant annet den Industrielle Revolusjonen som har gitt økt levestandard til hele verden.

For de som ønsker mer dokumentasjon på Jødenes bidrag så anbefaler jeg Jews, Confucians, Protestants av Lawerence E. Harrison, og denne: Her, og Her. Du finner også flere lignende poster under, 'Oversikt' og Bibelens Bidrag til Verden på denne bloggen.

Disse versene har hatt større betydning enn kanskje noen andre ord for verdens utvikling. Verden har blitt velsignet gjennom Jødene mer enn vi aner. De er 0,2 % av verdens befolkning og har vunnet 20% av verdens nobel priser. Nobelprisene innenfor økonomi så er tallet enda høyere. Blant oppfinnelser, ideer og annet som har drevet verden fremover så ligger Jødene fremst. Dagens Israel er et av de fremste land på teknologi og bidrar med noen av verdens viktigste teknologi. Et eksempel finner du i denne korte videoen: Her.

Vi vet at verden både har og blitt enormt velsignet gjennom Abraham's etterfølgere. Men versene legger også til en forbannelse. Hvordan har det gått med de som forbannet Abraham's etterfølgere gjennom historien? Svaret finner du åpenbart gjennom historien. Jeg tar utgangspunkt i den et essay skrevet av den verdenskjente historikeren Paul Johnson.

Om Jødehatet gjennom historien skriver Johnson, "but if anti-Semitism is a variety of racism, it is a most peculiar variety, with many unique characteristics. In my view as a historian, it is so peculiar that it deserves to be placed in a quite different category. I would call it an intellectual disease, a disease of the mind, extremely infectious and massively destructive. It is a disease to which both human individuals and entire human societies are prone."

Jødene ble kastet utav England i 1290, Frankrike 1306 og 1394, Hungary mellom 1349-1360, Austria 1421, og flere byer i Tyskland mellom det 14-16 århundret, Lithuania i 1445 og 1495, Spania 1492, Portugal i 1497, og Bohemia og Moravia 1744-45. Mellom det 15ende århundret og 1772 så kunne ikke Jødene komme inn til Russland. Mellom 1948 og 1967 så flyktet Jødene fra Algeria, Egypt, Iraq, Syria, Yemen. De flyktet fordi de ville bli drept om de ble igjen.

Land Jødene ble kastet ut ifra og konsekvensene:

Spania 1492: Spania var verdens mektigste land før år 1500 og ekspanderte og koloniserte blant annet Sør Amerika som hadde enorme ressurser. De så svært lyst ut for Spania i denne perioden. Det var ingen grunn til å tro at Sør Amerika ikke skulle bli like rikt som Nord Amerika. Likevel gikk det motsatt vei. De kastet ut Jødene i 1492 og til tross for rikdommen de fant gikk det feil vei.

Paul Johnson sier,  "The effect of official anti-Semitism was to deprive Spain (and its colonies) of a class already notable for the astute handling of finance. As a consequence, the project of enlarging the New World's silver mines and importing huge amounts of silver into Spain, far from leading to rational investment in a proto-industrial revolution or to the creation of modern financial services, had a profoundly deleterious impact, plunging the hitherto vigorous Spanish economy into inflation and long-term decline, and the government into repeated bankruptcy."

I motsetning til Spania så tok flere Protestantiske land inn Jøder. Blant annet Nederland i Rotterdam og Amsterdam. Nederland sin finansielle sektor blomstret opp i etterkant og Nederland ble et av svært velfungerende og rikt land. 

Senere ser vi samme effekten på England og Usa. Johnson sier, "In the longer term, the beneficiaries were England and the United States of America. England ceased to practice institutional anti-Semitism in the mid-17th century, when Jews, who had been expelled from the country in 1290, were permitted to resettle there (and practice their religion) without the need for special privileges. This pattern was repeated in the English colonies in America, so that the new republic became, ab initio, an area where anti-Semitism never had any force in law". 

Ved slutten av det åttende århundret så var den Industrielle Revolusjonen i England et faktum og det 19 århundret i Usa så ble Usa en av verdens ledende økonomi. Blant annet Max Weber og R.H Tawney pekte på rollen
Protestantismen og Kalvinismen spilte i i rollen av utviklingen av økonomien. Jødisk immigrasjon spilte også en viktig rolle i denne utviklingen.

I Russland under Katrina den andre (1729-96). Johnson sier, "Another outstanding case was Czarist Russia. Under Catherine II, the early elements in what was to become a complex system of anti-Semitic laws were introduced in the late 18th century after the partition of Poland, which gave Russia a large Jewish minority for the first time. Thereafter, prohibitions and restrictions were constantly enlarged and made more stringent, and were reinforced by official encouragement of “popular” pogroms. The result was a large-scale migration of Jews to the West, particularly to Britain and the United States—again to the economic and cultural benefit of the Anglo-Saxon powers. Russia was correspondingly weakened, not only by the loss of talent but also by the immense increase in administrative corruption produced by the system of restrictions".


Det gikk heller ikke bra med Tyskland etter Hiter tok over. Hitler's Jødehat drev han til mange dumme valg i krigen og Tyskland tapte. Det skal sies at Tyskland etter andre verdenskrig har kanskje den beste økonomien i Europa. Men det er viktig å ha i minne at det var spesielt under Hiter Jødehatet stod sterkt i Tyskland. En kan gjerne si at Tyskland etter krigen omvendte seg fra sine synder og lærte av sine feil.

Usa er landet gjennom historien som har velsignet Jødene mest. Usa er også landet som har blitt mest velsignet gjennom historien. Det er også landet som har vært til mest velsignelse for andre. Dette er ingen tilfeldighet.

Jødene og Muslimene: Jøder og Muslimer har i perioder gjennom i historien levd i fred sammen uten store konflikter. Dette forandret seg raskt etter 1917 etter London of the Balfour Declaration som var begynnelsen på etableringen av Israel.


Johnson sier, "Had Jewish-Arab cooperation been possible from the start, and had money from oil been creatively invested in education, technology, industry, and social services, the Middle East would now be by far the richest portion of the earth's surface. This has been one of history's greatest lost opportunities, comparable, on a much greater scale, to Spain's mismanagement of its silver wealth in the 16th century. Anti-Semitism, helped by an ingenious forgery, was the key to the disaster." Johnson fortsetter, "In the meantime, by allowing their diseased obsession to dominate all their aspirations, the Arabs have wasted trillions in oil royalties on weapons of war and propaganda—and, at the margin, on ostentatious luxuries for a tiny minority. In their flight from reason, they have failed to modernize or civilize their societies, to introduce democracy, or to consolidate the rule of law. Despite all their advantages, they are now being overtaken decisively by the Indians and the Chinese, who have few natural resources but are inspired by reason, not hatred."

Der Jødehatet står sterkest idag er i Midtøsten. Jøder har forbud om å reise inn til 16 Muslimske land. Til tross for enorm oljerikdom så er disse landene noen av de mest underutviklede. Det skremmende er også Europa har utviklet et sterkt Jødehat den siste tiden og det er blitt vanskelig for Jøder å bo i visse land i Europa ettersom Muslimsk innvandring øker. Dette er et veldig dårlig tegn med tanke på historien. Kanskje vi går inn i en periode som kan bli utfordrende.

Paul Johnson påpeker i sitt essay at hvor en anti-Semitism blomstrer så følger politisk og sosial nederlag raskt i etterkant. Historien bekrefter dette. Dette er ikke gode nyheter for oss i Norge der Jødehatet vokser raskt. Det er desto viktigere enn før å velsigne Jødene og Israel for å bidra til å demme opp mot den negative utviklingen.Anbefalt kort video: What is holdning the Arab World Back

Paul Johnson Essay om Jødene


No comments:

Post a Comment