Sunday, 19 February 2017

Tre Korte Anbefalte Videoer fra Moskee (Islam)

Disse tre videoene er opptak fra Moskeer. De forklarer hvorfor jeg har vært svært kritisk til Islam på
denne bloggen. Disse anbefales:

Videoene: Her


Jeg vil igjen si at kritikk av Islam som religion/ide/politisk ideologi er ikke nødvendigvis det samme som kritikk av de som kaller seg Muslimer. Skill mellom makro og mikro. Den Kristne responsen er alltid å vise Muslimer kjærlighet samtidig som en kan kritisere den Islam som ble praktisert av Muhammed og er representativ i original kildene. Det er ingen selvmotsigelse å vise kjærlighet til individer i det personlige samtidig som en kritiserer en ide.

Annen relevant info:

- Under Oversikt finner du mange poster og info om Islam.

No comments:

Post a Comment