Tuesday, 7 February 2017

Noen få gode argumenter mot Islam

Land der Islam både og dominerer burde fortelle oss viktige sannheter om hva Islam produserer. Det er viktig å ha i minne at Midtøsten idag besitter verdens største oljerikdom. Med denne enorme rikdommen burde det være enkelt å investere for å utvikle velstand. Sannheten er derimot at der Islam dominerer så følger underutvikling, korrupsjon og ufrihet.

Land der som er blitt sterkest påvirket av Protestantiske Reformasjonen har i over 500 år vært milevis foran resten av verden. Land som Japan, Singapore, Taiwan og Sør Korea har imitert denne suksessen og har svært gode og bærekraftige land. En kan argumenter for at visse Asiatiske land har verdier, kultur og potensial for å skape gode samfunn. Dette ser vi klare eksempler på. Med Islam er ting derimot annerledes.

Se på disse bildene nedenfor og prøv å svare disse  spørsmålene:

1. Hvordan kan det ha seg at der Islam har best potensiale for å blitt best forstått på egne premisser i sin historiske kontekst, har flertall og har hatt innflytelse over i lang tid er også stedene der vi ser minst oversettelse av bøker, mest korrupsjon, minst frihet og mest underutvikling?

2. Hvis Islam er har den guddommelige sannheten hvordan kan det da ha seg at disse stedene er slik de er?

3. Hvis alle kulturer er like hvordan kan det da ha seg at noen kulturer og verdier produserer resultater som er så mye bedre enn andre?

4. Og hvordan kan det ha seg at så mange inkludert Muslimene selv foretrekker å bo i land der Islam ikke har hatt innflytelse historisk?


Disse to bildene sier mer enn tusen ord. Det er ikke enkelt å argumentere mot suksess og det er heller ikke enkelt å argumentere for underutvikling.Kilder: Frihet: Her

Korrupsjon: Her

No comments:

Post a comment