Saturday, 11 February 2017

Hvorfor ikke godkjenne Polygami?

Markus 10:6 gjør det tydelig at Gud skapte dem som mann og kvinne. Dette referer tilbake til 1 Mos 1:27. Merk at 1 Mos 1:27 bruker det hebraiske ordene for mann og kvinne er i entall og ikke flertall. Ordet som blir brukt er heller ikke Adam som kan bety menneskeheten, men zakar som betyr mann. Dette er klart og tydelig et argument for monogami som det Bibelske idealet. Etter syndefallet godtok Gud polygami men advarte mot det i 5 Mos 17:17. I det Nye Testamentet er det kun monogami som gjelder. Kirken har gjennom hele historien ment at ekteskapet er mellom mann og kvinne.

Romerriket og og gamle Hellas hadde også monogami før Kristendommen. Utifra dette kan en si at det finnes både Bibelske og ikke Bibelske argumenter for monogami. Monogami har vært en bærebjelke i Vestens sivilisasjon siden begynnelsen.

I dagens samfunn ser derimot ting annerledes ut. Jeg har argumentert lignende tidligere og dette vil bli noe repetisjon. Men en artikkel jeg leste idag viser bilde av protester av mormonere som protesterte mot loven som forbyr dem å ha flere koner. Om barna elsker sin mor og med mødre og om kvinner og menn elsker mer enn en person hvordan kan vi da nekte dem å leve ut sine liv?

Altså ekteskapet idag er basert på kjærlighet og to voksne sin enighet i å delta i en kontrakt som de selv har valgt. Kan en da elske mennesker som elsker hverandre og velge fritt hvordan de vil organisere sitt liv? (Merk hvordan i nesten alle diskusjoner dette blir nevnt så er barn nesten aldri nevnt. Det er alltid voksne sine behov som står fremst og ikke hva som er bra for barn)

Svaret på dette spørsmålet er enkelt. En blir i stor grad tvunget til å være konsekvent og på sikt godta denne ordningen. Det som er trist er at vi ikke lenger har mange advokater som tenker fremover og hva konsekvensene
av en forandring er. De som jobber innenfor lovverket må tenke fem steg fremover ettersom som hver forandring de fremmer vil låse dem fast til å være konsekvente. Deres egne argumenter vil bli brukt mot dem selv. Med økt Muslimsk innvandring så vil ikke bare Mormonere kreve dette, men også Muslimer fordi Koranen godtar enn mann å fire koner.

Ekteskaps forandringen som tok sted tidligere kan ende opp med å nøytralisere hele ekteskapet. En i utgangspunktet god institusjon som er grunnleggende for å sivilisere mennesker kan ende opp med å inkludere så mye at den ender opp med å virke mot sin hensikt. Forhåpentligvis tar jeg feil, men det skal likevel sies at svært mye tyder på at ting går den retningen.


Artikkel: Her


Relevante Innlegg: Homofili og Polygami

No comments:

Post a comment