Thursday, 16 February 2017

Hvorfor er Populær Kulturen blitt så grusom?

Paul Joseph Watson svarer på dette spørsmålet i en video. Denne oppsummeringen av vår kultur synes jeg var meget presis. Anbefaler at du tar tiden til å se denne glimrende videoen:

Truth about popular culture: Her

No comments:

Post a Comment