Saturday, 4 February 2017

Hvorfor Anti-Semittisme?

Jødehatet er kanskje historiens mest uforståelige hat. Jødene har vinner nobelpriser, jobber hardt, følger loven og har ofte hatt gode verdier, men likevel har de blitt hatet mer enn noen andre folkegruppe gjennom historien. Hvorfor dette irrasjonelle Jødehatet? I boken, "Why the Jews?" så prøver Dennis Prager og Joseph Telushkun å svare på dette spørsmålet. Boken argumenterer svært godt for fire grunner til at Jødene er blitt så sterkt hatet.

1. Jødedommen har fire komponenter. Gud, 5 Mosebøkene, Israel og utvelgelse. Disse fire har spilt en viktig rolle i at Jødene har blitt forfulgt og hatet gjennom historien. Jødene avviste alle ander guder med sin tro på den ene sanne og universielle Guden. De er egne lover som de er overbevist er Guddommelig forankret. Jødene har også en egen nasjonal identitet som er knyttet til Gud.

2. Jødene har også vært overbevist om a
t de har den ene sanne Guden og var spesielt utvalgt av Han for å bringe Gud og hans lover til verden. Doktrinen om utvelgelse har bidratt sterkt til at Jødene er blitt hatet.

3. Jødedommens mål har siden de tidligste dager hatt som mål om å reparere verden. De vil forandre verden, utfordre ander guder (religiøse og sekulære systemer).

4. Jødene har omtrent gjennom hele sin historie også vært bedre utdannet, hatt stabile familier, hatt bedre samfunn enn sine naboer. De har også ofte blitt rike til tross for at de omtrent alltid har vært en minoritet og opplevd undertrykkelse. Dette har bidratt til misunnelse og hat.

Jødene ble hatet i Middel Alderen på grunn av sin teologi, de ble hatet av Nazistene i Tyskland på grunn av sin rase, og de blir idag hatet på grunn av sin nasjonale stat Israel. De har altså blitt hatet på grunn av teologi, rase og nasjonalitet.

Det kan være viktig å ha i minne at omtrent alle land og folk gjennom historien har selv trodd de er best. To eksempler er Japan og Kina. Japan er ofte kalt, "Land of the Rising Sun" som betyr at de får solen først. De er altså best og fordi de får solen først. Kina på kinesisk betyr, "Zhong Guo" som betyr, "Middle Country", altså landet i midten av verden. Det er ingen som er sinte på verken Kina, Japan eller andre land som mener de er utvalgt og er midtpunktet i verden. En tenker gjerne at land skal få tro at de er best uten at dette påvirker nattesøvnen. Årsaken til at dette ikke plager folk flest er fordi en selv ikke tror det. Om en person går opp til deg og sier han er utvalgt av Gud så utvikler du ikke et hat for denne personen. Nettopp fordi du ikke tror dette er sant.

 Hvorfor da Jødehatet? Hvorfor har Jødene blitt så sterkt hatet når de ikke har påstått noe annet enn at de mener Gud har utvalgt dem? Hvorfor kan en ikke bare la dem tro dette?

Jødene er altså hatet fordi folk tror at de er utvalgt. Det er overraskande nok den eneste logiske forklaringen. Ingen utvikler hat for et folk som en tror lider av vrangforestillinger. En syns synd på slike mennesker og misunner dem ikke. Jødenes historie involverer derimot så mange mirakler og umuligheter at de vitner klart og tydelig om Guds eksistens og at de faktisk er utvalgt. Dette er årsaken til at mennesker hater Jødene. Folk tror innerst inne at Jødene er utvalgt av Gud. Dette er det eneste som forklarer dette irrasjonelle hatet.

Forfatterene argumenterer for at dette er hoved grunnene til at Jødehatet har stått så sterkt. Personlig fant jeg disse argumentene svært overbevisende. Anbefaler at du selv leser boken for å vurdere argumentene.


Bøker: Why the Jews by Dennis Prager and Joseph Telushkun

Relevant post: Velsignelsen til Abraham
No comments:

Post a comment