Friday, 10 February 2017

Hva er egentlig Teologi?

Misforståelsen om hva teologi er og bør være er mange. Disse misforståelsene har enorme konsekvenser for hvordan vi forstår Gud's ord. Geerhardus  Vos var professor i teologi på Princeton Theological Seminary og er regnet som faren av Reformert Bibelsk Teologi. I posten nedenfor under kilder så forklarer han hva teologi er og bør være. Denne forståelsen er etter min mening veldig sentral og forklarer viktigheten av en Guds sentrert teologi.

 Det er interessant at Vos opplevde inntoget av modernismen på Princeton på 1930 da den store forandringen kom mot en mer liberal retning. Han var godt kjent med hva som skjedde, men vektla likevel en Guds sentrert Bibelsk Teologi.

 Dette er en kort oppsummering:

- Bare når teologi handler om kunnskapen om Gud kan vi kalle dette en egen vitenskap. Gud er atskilt fra skapelsen og er det eneste objektet for teologien.

- I alle andre vitenskaper så er det mennesket som først tar steget ut i den objektive verden og eksperimenterer. Det er altså mennesket sin aktivitet som gjør at sannheter om naturen blir oppdaget. I teologien er det helt motsatt. Forholdet mellom objektet og subjektet er reversert. Gud er her den som tar det første steget for åpenbare seg. Gud slik som han har åpenbart seg selv er objektet for teologien.

- Skriften skiller klart og tydelig mellom den som er i Adam og Kristus og at dette også påvirket hvordan vi forholder oss til den åpenbarte sannheten. For å Sitere fra artikkelen, "To let the image of God's self-revelation in the Scriptures mirror itself as fully and as possible in his mind, is the first and most important duty of every theologian".

- The truth of revelation, if it is to retain its divine and absolute character at all, must be perfect from the beginning. Biblical Theology deals with it as a product of a supernatural divine activity, and is therefore bound by its own principle to maintain the perfection of revealed truth in all its stages".

- Biblical theology, rightly defined, is nothing else than exhibition of the organic progress of supernatural revelation in its historic continuity and multiformity.

- Theology, therefore, is now defined as science of religion, and that, too, in the sense chiefly of a phenomenology of religion, in which by far the greater part of the investigation is devoted to the superficial external side of religion and the heart of the matter receives scant treatment. Applied to Biblical Theology, this principle involves that no longer the historic progress of the supernatural revelation of God, but the development of the religion recorded in the Biblical writings, shall become the object of our science.

-Biblical Theology must insist upon claiming for its object not the thoughts and reflections and speculations of man, but the oracles of God. Whosoever weakens or subjectivists this fundamental idea of revelation, strikes a blow at the very heart of Theology and Supernatural Christianity, nay, of Theism itself.

- It is an indisputable fact that all modern views of revelation which are deficient in recognizing its objective character, fit far better into pantheistic than into a theistic theory of the universe.

- By making revelation, both as to its form and contents, a special object of study, Biblical Theology may be expected to contribute something toward upholding this important conception in its true objectivity, toward more sharply defining it and guarding it from confusion with all heterogenous ideas.

- The reality of revelation should be the supreme factor by which the historic factor is kept under control.

- I for one am not ashamed to say that the teachings of Paul concerning the historic organism of the Old Testament economy possess for me greater authority than the reconstruction of the same by modern scholars, however great their learning and critical acumen.

- Only if we take the term Theology in its more primitive and simple meaning, as the practical, historic knowledge of God imparted by revelation and deposited in the Bible, can we justify the use of the now commonly accepted name of our science.

- Let us not forget, however, that as of all theology, Biblical theology, the highest aim cannot lie in man, or in anything that serves the creature. Its most excellent practical use is surely this, that it grants us a new vision of the glory of Him who has made all things to  the praise of His own wonderful name.


Konklusjon: Disse sitatene påpeker hvor sentral Gud er i teologien. Om teologien ikke starter med Gud er det ikke teologi. Da er det mer korrekt å heller kalle det religion. Vos påpeker veldig tydelig at Bibelen først og fremst er en Guddommelig vitenskap der Gud er den som åpenbarer sannheter om seg selv til mennesket. Det er også forskjell mellom den som er født på nytt i Guds ånd og den som ikke er det. En kan i realiteten ikke løsrive den åndelige biten fra Bibelsk teologi. 1 Kor 1:17 advarer mot at en da vil tømme korset for sin kraft.Kilder: The Idea of Biblical Theology as a Science and Theological Discipline

- Biblical Theology by Geerhardus Vos (Her finner du mange av hans tanker rundt dette emnet)


Relevante poster:

- Hvorfor Produserer teologiske seminarer så mye liberal teologi?

No comments:

Post a Comment