Friday, 3 February 2017

Henry Bamford sine bøker anbefales

Til nå har jeg bare funnet 1 problem med historikeren Henry Bamford Parkes. Dette problemet er han er forholdsvis ukjent og hans bøker er knapt kommentert på Amazon.com. Disse bøkene er noen av de beste og mest velskrevne jeg har lest på lenge tid. Hans analyser er basert på kulturell historie og han vektlegger dermed viktigheten av kulturers utvikling gjennom historien. Disse bøkene er usedvanlig objektive og er veldig omfattende i tillegg til å være forståelige. Utvilsomt noen av de beste bøkene jeg har lest.

No comments:

Post a Comment