Thursday, 2 February 2017

Focault og Derrida's Dekonstruksjon

Michel Foucault skrev sin første bok, 'Madness and Civilization (1960) der han argumenterte for at mental helse var ingenting mer enn noe konstruert for å holde de undertrykte nede. En kan gjerne si at han argumenterte for en akademisk rasjonalisering for en paranoid schizofreni.

Jacques Derrida argumenterte for at språk er en sosial konstruksjon designet av de mektige for å holde de undertrykte nede. Han mente dermed at det ikke var noe galt i å publisere ord som ikke hang sammen for å bevise sitt poeng.

Denne formen som dekonstruksjon av en objektiv virkelighet blitt en realitet på dagens universiteter. Etter modernisme og postmodernisme så sitter igjen med et akademia der mange ønsker å dekonstruere virkeligheten der de er villige til å sette alle typer galskap i system for å fremme sine mål. Foucault og Derrida sine ideer har fått en enorm innflytelse og forklarer noe av galskapen som sprer seg som ild i tørt gress på dagens universiteter.

No comments:

Post a Comment