Tuesday, 14 February 2017

Etnisk Afrikansk pastor får sparken på grunn av sin preken

Dr. Eric Walsh fikk sparken for en tale han hadde utenfor jobben. Dr. Walsh preker i fritiden uavhengig fra jobben. Prekenen og jobben hadde ingen tilknyting, men han fikk likevel sparken fordi han i sin fritid prekte et politisk ukorrekt budskap.

 Et kort intervju: Her

Om ikke religionsfriheten blir beskyttet så vil vi få høre mange flere slike historier. Det vil etter all sannsynlighet bli verre om ting fortsetter i samme retning. Den som preker mot feks likekjønnet ekteskap eller abort kan i verste tilfelle risikere å miste jobben.

No comments:

Post a Comment