Saturday, 18 February 2017

Bøker som har hjulpet meg å tenke nytt om ulike emner

Mange bøker er gode, men noen bøker forandrer måten en tenker på. Dette har selvsagt ikke bare med kvaliteten på bøkene å gjøre, men også timing. Disse bøkene nedenfor ikke nødvendigvis de beste bøkene (mange er det), men heller de bøkene som har åpnet opp nye perspektiv og måten jeg tenker på. Ettersom det har tatt meg lang tid å finne gode bøker så vil jeg spare deg for samme arbeidet.  Rekkefølgen er uten betydning.

No comments:

Post a comment