Wednesday, 22 February 2017

42 to år gammel Danske kan straffes for å brenne Koranen

La meg først si at jeg anbefaler ingen å verken brenne Bibelen eller Koranen. Dette er respektløst og utvilsomt ikke en Kristen respons. Bak din Muslimske nabo en kake og opprett et vennskap i stedet. Det er min anbefaling.

At jeg ikke ville gjort noe er derimot ikke det samme som at det bør være ulovlig. Vi vet alle at det ikke at hadde vært noe problem om noen hadde brent en Bibel. Dette gjelder verken ateist, muslim eller kristen. Men å brenne Koranen gir nå rett til anklage og kan om skyldig resultere i 4 måneders fengsel. Å kritisere Muhammed er både ulovlig og livsfarlig i alle Muslimske land. Dette vet alle. Men at det også skulle få konsekvenser i Danmark av alle steder var det få som forventet.

Vi er nødt til å ta realitetene inn over oss. Vi lever idag under omstendigheter der det finnes to fiender av ytringsfriheten. En Kultur Marxistisk politisk venstreside og en erobrings basert politisk religiøs ideologi som kalles Islam. Det begge disse har til felles er at de hater Vesten og alt vår sivilisasjon står for. Ytringsfriheten er kanskje det viktigste for et fungerende demokrati og er selve motgiften mot autoritære og totalitære samfunn. Idag er ytringsfriheten under sterke angrep fra to fronter.


(Jeg vil legge til jeg er klar at det finnes gode unntak, men generaliseringen er basert på sterke og dominerende krefter innenfor disse to ideologiene)


Kilde: her
No comments:

Post a comment