Thursday, 26 January 2017

Treenigheten Enkelt Forklart

Den tidligere Muslimen Nabeel Qureshi (nå kristen apologet) gransket alle kristne påstander før han kom til tro på Jesus. Dette gjorde at han fikk en bedre og mer grundigere forståelse av Treenigheten en de fleste Kristne har. I artikkelen nedenfor og i den nyeste boken hans, 'No God But One' så argumenterer han svært godt for Treenigheten. I artikkelen nedenfor oppsummerer han en av de enkleste og beste måten å forklare Treenigheten på:

1. Det finnes bare en Gud ( Romerbrevet 3:30).

2. Faderen er Gud (Johannes 6:27)

3. Jesus er Gud (Johannes 20:28, Rom 9:5, 2 Peter 1:1)

4. Den Hellige Ånd er Gud (Apostlenes Gjerninger (5:3-5)

5. Faderen, Jesus og Den Hellige Ånd er tre ulike personer (Johannes 14:16-17)


Tre ulike personer som er Gud, mens det bare er en Gud. Et vesen (being) som er personifisert i tre personer.

I tillegg kan en legge til at Matteus 28:19-20 viser at alle tre har enhet.

Dette leder oss til læren om Treenigheten.

Du finner også mange eksempler i GT feks 1 Mosebok 1:1 som beskriver Elohim (Gud) i flertall. I tillegg til mange andre vers i GT som peker mot Treenigheten. Mer om dette senere.


Disse versene er en enkel måte som peker på den Bibelske Treenigheten.
Kilde: http://www.crosswalk.com/faith/bible-study/5-scriptural-points-to-help-you-understand-the-trinity.html

No comments:

Post a Comment